Skip to content

Kumppanuus tuo tehokkuutta

Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co rekrytoi hiljattain Businessliken kautta yritykseensä uutta kehityspäällikköä. Avoinna olevassa tehtävässä yhdistyivät kaksi hyvin erilaista osaamisaluetta, IT ja markkinointi. Tehtävään piti löytää henkilö, joka pystyy toimimaan IT-lähitukena sekä kehittämään IT-asioiden lisäksi myös yrityksen markkinointia. Niin ikään toimeksiantajalle oli tärkeää löytää tehtävään yrityksensä näköinen eli dynaaminen, oma-aloitteinen ja itseohjautuva ihminen.

̶  Ydinliiketoimintoihin keskittyneessä toimintamallissamme ei ole tarkoituksenmukaista palkata useita henkilöitä markkinointi ja IT-tehtäviin, joten olemme yhdistäneet toimenkuvia, Mäkitalo Rantanen & Co:n toimitusjohtaja Antti Palmujoki kertoo.

̶  Päädyimme rekrytoimaan kehityspäällikköä ulkopuolisen rekrytointiyrityksen kautta ennen kaikkea aikataulusyistä. Meille on äärimmäisen tärkeää, että päivittäisessä työssä tukipalvelut toimivat hyvin ja lakimiehet voivat keskittyä täysipainoisesti ydinliiketoimintaamme. Ulkopuolinen kumppani puolestaan pystyy hoitamaan rekrytointiprosessia tehokkaasti.

Ammattitaitoinen kumppani löytää helmet hakijoiden joukosta

Antti Palmujoen mielestä kehityspäällikön rekrytointiprosessi sujui tehokkaasti ja vaivattomasti. Mäkitalo teki listauksen kehityspäällikön toimenkuvassa tarvittavista taidoista ja etsittävältä henkilöltä toivottavista ominaisuuksista. Businesslike puolestaan laati rekrytointi-ilmoituksen, etsi sopivia henkilöitä omien verkostojensa, sosiaalisen median ja useampien hakukanavien kautta sekä vastasi yhteydenpidosta hakijoihin.

̶  Rekrytoijan näkökulmasta Mäkitalon kehityspäällikön toimeksiannossa oli erittäin hyödyllistä päästä aluksi keskustelemaan tehtävässä tuolloin työskennelleen henkilön kanssa. Tehtävän sisältö ja painopisteet tarkentuivat ja saimme selkeän näkemyksen siitä, millaista henkilöä lähdemme etsimään ja millä keinoin hänet tavoitamme, kehityspäällikön rekrytoinnista vastannut Businessliken johtava konsultti, partneri Marju Vuorensalmi kuvailee.

̶  Meille esiteltiin muutamia potentiaalisimpia hakijoita. Kutsuimme neljä henkilöä haastatteluun ja löysimme etsimämme heidän joukostaan. Vaikka haun voimassaoloaikaa hieman jatkettiin valtavirrasta poikkeavan toimenkuvan vuoksi, uusi työntekijä löytyi silti edellisen työntekijän irtisanomisajan puitteissa, Palmujoki kertoo.

̶  Rekrytoinnissa arvostamme ennen kaikkea nopeita tuloksia sekä sitä, että yhteistyökumppanimme pystyy löytämään suurestakin hyvien hakijoiden joukosta toiveitamme parhaiten vastaavat henkilöt, hän jatkaa. ̶  Olemme tyytyväisiä Businessliken palveluun ja tarvittaessa voimme käyttää heitä myös tulevissa rekrytoinneissa, Palmujoki tiivistää. Yhteistyötä Businessliken kanssa tehtiin nyt toistamiseen.

Sukupolvierot huomioitava myös rekrytoinnissa

̶  Kehityspäällikön paikkaa hakeneet kokivat IT-osaamisen ja markkinoinnin yhdistävän toimenkuvan moderniksi ja mielenkiintoiseksi ja Mäkitalon edelläkävijäyritykseksi asianajotoimistomaailmassa. Sen arvot ja viestintä nähtiin rentoina, mutta asiallisina, Vuorensalmi sanoo.

1980-luvun alusta seuraavan vuosikymmenen puoliväliin asti syntyneen, niin kutsutun Y-sukupolven, on todettu suhtautuvan työhön aiemmista sukupolvista poikkeavalla tavalla. Työssä viihtyminen, joustavuus, jatkuvat kehitysmahdollisuudet sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino arvotetaan korkealle.

Sukupolvierot on havaittu myös Mäkitalossa.  ̶  Nuoret osaajat ovat hyvin taitavia, mutta erityisesti 90-luvulla syntyneitä työntekijöitä motivoivat pitkälti erilaiset asiat kuin meitä vanhempia. Esimerkiksi kohtuulliset työajat ovat selvästi rahaa tärkeämpiä, Antti Palmujoki kertoo.

̶  Kyllä aika luo paineita myös perinteisesti hyvin konservatiivisena pidettyyn juridiikan toimialaan. Henkilöstö on asianajotoimistolle kaikki kaikessa ja jatkossa meidän täytyy pohtia yhä enemmän, miten nämä tulevaisuuden ”Jäbä Leissonit” meillä viihtyvät. Todennäköisesti se tarkoittaa ainakin skragan löysäämistä ja uudentyyppisiä toimitiloja, toimitusjohtaja Palmujoki visioi.

Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co on vuonna 1987 perustettu, liikejuridiikkaan keskittynyt asianajotoimisto, jonka ydinosaamisalueita ovat energia-ala sekä kiinteistöt ja rakentaminen. Mäkitalossa työskentelee 16 juristin lisäksi kolme tukipalvelutyöntekijää sekä viidestä kuuteen opiskelijaa kiertävässä harjoittelussa. Toimiston vuosiliikevaihto on noin 5,7 miljoonaa.

Teksti: Salla Peltonen

Etsitkö luotettavaa rekrytointikumppania?

Ota yhteyttä
Back To Top