Skip to content

Millaisia rekrytointeja Businesslikessa tehtiin vuonna 2022?

Kokosimme jälleen dataa siitä, millaisia ihmisiä Businessliken kautta työllistyi vuoden aikana.  Pandemian alun shokki tasaantui ja koronan kanssa opittiin elämään ja sen ehdoilla rekrytoimaan. Vuosi toi mukanaan lähes ennen kokemattoman osaajapulan. Businesslikessa käännettiin kivet ja kannot, pöllyytettiin verkostot jos toisetkin, jotta avoimet työpaikat saatiin täytettyä.  Siinä myös onnistuttiin! Rekrytointiemme onnistumisprosentti vuonna 2022 oli tasan 84.

Yli 45-vuotiaiden työtekijöiden rekrytointi kasvoi edelleen

Vuonna 2022 yli 45-vuotiaiden työllistymisessä tapahtui edelleen nousua edellisvuoteen verrattuna.  Yli 45-vuotiaiden osuus vuoden 2022 rekrytoinneista oli 38 % (vs. 32 % vuonna 2021).

Haettavien roolien tämäkkyys ja luonne sekä osaamisvaatimukset, mutta myös yritysten arvovalinnat heijastuvat rekrytointien ikärakenteeseen. Näkemyksemme mukaan myös saatavuus- ja tarjontatilanne näkyi vuoden 2022 rekrytoinneissa, se kohensi erityisesti yli viisikymppisten  työllistymistä. Pandemian aika loi  uusia työelämätaitovaatimuksia, joista ainakin etätyöskentely ja sen mukanaan tuomat vaateet ovat tulleet  jäädäkseen.  Edellisvuosina näiden uudempien työelämätaitojen hallinta suosi opinnoista vastikään työelämään astuneita  tai korkeasti koulutettuja hakijoita.

Businessliken liiketoiminta koostuu suorarekrytoinneista ja henkilöstövuokrauksesta. Suorarekrytointien osuus vuonna 2022 oli yli 50 %:a liiketoiminnastamme.

Rekrytoinnit jakaantuivat  assistentti- ja asiantuntijatehtävien kesken

Jaottelemme rekrytoimamme tehtävät karkeasti kolmeen vaativuustasoon: assistenttitaso, asiantuntijatehtävät sekä vaativat asiantuntijatehtävät / manager-tason tehtävät. Manager-tason rekrytointien osuus kasvoi hieman  edellisvuoteen verrattuna, asiantuntija- ja assistenttitehtävien kohdalla kallistus oli edellisvuotta enemmän assistenttiroolien puolelle.

Vuokratyösuhteesta yrityksen palvelukseen

Vuonna 2022 Businessliken rekrytoinneista yli 50 % tehtiin rekrytointeina vakituisiin työsuhteisiin suoraan asiakasyrityksen palvelukseen. Loput tarjolla olleista työpaikoista olivat vuokrasuhteita, tai sellaisina ne alkoivat. Vuokrasuhteena alkava työsuhde on  usein mahdollisuus  saada jalka oikean oven väliin. Meidän vuokratyöntekijöistä suoraan  asiakasyrityksen palvelukseen päätyi v. 2022 lähes 20 %.

Businessliken vuokratyöntekijän työsuhde kesti keskimäärin 4,5  kk.

Businessliken rekrytointien vahvana kivijalkana ovat taloushallinto ja rahoitus. Edellisvuoden tapaan HR- ja palkkahallinnon asiantuntijoita rekrytoitiin myös lukuisasti.

Businessliken työntekijät ja tekijäkandidaatit ovat korkeasti koulutettuja

Kauttamme työskennelleistä tai rekrytoiduista työntekijöistä oli 45 % oli vähintään amk-tutkinto. Yliopistotutkinnon suorittaneiden osuus nousi hieman  edellisvuodesta.  Keskiasteen koulutuksen suorittaneiden osuus  nousi 40 % edellivuoden 34 %:sta. Tämä on heijastumaa rekrytointien ikärakenteen muutoksesta. Vanhempien ikäluokkien kohdalla asiantuntijatehtäviin on helposti pätevöidytty työkokemuksen kautta.

Mitä on odotettavissa rekrytoinneissa vuonna 2023?

Vuosi on jo korkattu positiivisissa merkeissä, vaikkakin kourat syvällä osaajaniukkuuden savisessa maassa. Uskomme rekrytoinnin trendeissä edelleen vahvistuvaa hakeutuvuutta mielekkäisiin ja arvoja vastaaviin tehtäviin, työelämäbalanssin merkityksen kasvua, hybridityöskentelyn jäämistä pysyväksi toimintamalliksi, sillä siinä yhdistyy yhteisöllisyys ja pakottomuus siirtyä työpaikalle vain seinien tähden. Palkka-avoimuus, pintapuutteiden läpi näkeminen, inkluusio, senioriteetin arvostuksen kasvu, hyvä johtajuus – uskomme, että nämä teemat ovat tapetilla vuonna 2023. Niiden huomioiminen vaikuttaa paljon yritysten kykyyn rekrytoida tavoittelemastaan kohderyhmästä.

Businessliken nettisivuilta voit lukea myös muita rekrytoinnin teemoja käsitteleviä blogejamme sekä jututtamiemme asiantuntijoiden näkemyksiä aihealueesta.

Etsitkö luotettavaa rekrytointikumppania?

Ota yhteyttä
Back To Top