skip to Main Content

Millaisia rekrytointeja Businesslikessa tehtiin vuonna 2021?

Kokosimme jälleen dataa siitä, millaisia ihmisiä Businessliken kautta työllistyi vuoden aikana. Vuosi 2021 oli jo toinen perättäinen koronavuosi. Pandemian alun shokki tasaantui ja koronan kanssa opittiin elämään ja sen ehdoilla rekrytoimaan. Vuosi toi mukanaan lähes ennen kokemattoman osaajapulan. Businesslikessa käännettiin kivet ja kannot, pöllyytettiin verkostot jos toisetkin, jotta avoimet työpaikat saatiin täytettyä.  Siinä myös onnistuttiin! Suorarekrytointiemme onnistumisprosentti vuonna 2021 oli tasan 90, vuokratoimeksiannoistamme täytimme jokaisen.

Yli 45-vuotiaiden työtekijöiden rekrytointi lähes tuplaantui

Vuonna 2021 yli 45-vuotiaiden työllistymisessä tapahtui selkeää nousua edellisvuoteen verrattuna.  Yli 45-vuotiaiden osuus vuoden 2021 rekrytoinneista oli 32 % (vs. 18 % vuonna 2020).

Haettavien roolien tämäkkyys ja luonne sekä osaamisvaatimukset, mutta myös yritysten arvovalinnat heijastuvat rekrytointien ikärakenteeseen. Näkemyksemme mukaan myös saatavuus- ja tarjontatilanne näkyi vuoden 2021 rekrytoinneissa, se kohensi erityisesti yli viisikymppisten  työllistymistä. Korona pullautti esiin myös uusia työelämätaitovaatimuksia, tällaisia ovat olleet mm. etäperehtyminen, itsenäinen asioiden selvittelytaito ilman työkaverin välitöntä apua ja erilaisten teknisten järjestelmien nopea haltuunotto ja itsenäinen käyttö. Edellisvuonna näiden uudempien työelämätaitojen hallinta suosi opinnoista vastikään työelämään lipuneita ’etätyökonkareita’ tai korkeasti koulutettuja hakijoita, nyt tilanne tasaantui.

Businessliken liiketoiminta koostuu suorarekrytoinneista ja henkilöstövuokrauksesta. Suorarekrytointien osuus vuonna 2021 oli yli 60 %:a liiketoiminnastamme.

Rekrytoinnit jakautuivat ’half and half’ assistentti- ja asiantuntijatehtävien kesken

Jaottelemme rekrytoimamme tehtävät karkeasti kolmeen vaativuustasoon: assistenttitaso, asiantuntijatehtävät sekä vaativat asiantuntijatehtävät / manager-tason tehtävät. Manager-tason rekrytointien osuus pysyi samana edellisvuoteen verrattuna, asiantuntija- ja assistenttitehtävien kohdalla kallistus oli edellisvuotta enemmän asiantuntijaroolien puolelle.

Vuokratyösuhteesta yrityksen palvelukseen

Vuonna 2021 Businessliken rekrytoinneista yli 60 % tehtiin rekrytointeina vakituisiin työsuhteisiin suoraan asiakasyrityksen palvelukseen. Loput tarjolla olleista työpaikoista olivat vuokrasuhteita, tai sellaisina ne alkoivat. Vuokrasuhdetta markkinoidaan usein mahdollisuutena saada jalka oikean oven väliin. Väitteen tueksi faktaa: neljäkymmentä prosenttia Businessliken vuokrasuhteista avasi oven myöhemmin suoraan yrityksen palvelukseen.

Businessliken vuokratyöntekijän työsuhde kesti keskimäärin 5 kk.

Businessliken rekrytointien vahvana kivijalkana ovat taloushallinto ja rahoitus. Edellisvuoden tapaan HR- ja palkkahallinnon asiantuntijoita rekrytoitiin myös lukuisasti.

Businessliken työntekijät ja tekijäkandidaatit ovat korkeasti koulutettuja

Yli puolella (57 %) kauttamme työskennelleistä tai rekrytoiduista työntekijöistä oli vähintään amk-tutkinto. Yliopistotutkinnon suorittaneiden osuus kuitenkin laski edellisvuodesta. Tämä on heijastumaa rekrytointien ikärakenteen muutoksesta. Vanhempien ikäluokkien kohdalla asiantuntijatehtäviin on helposti pätevöidytty työkokemuksen kautta.

Mitä on odotettavissa rekrytoinneissa vuonna 2022?

Businesslike juhlii kolmekymppisiään vuonna 2022! Vuosi on jo korkattu positiivisissa merkeissä, vaikkakin kourat syvällä osaajaniukkuuden savisessa maassa. Uskomme rekrytoinnin trendeissä edelleen vahvistuvaa hakeutuvuutta mielekkäisiin ja arvoja vastaaviin tehtäviin, työelämäbalanssin merkityksen kasvua, hybridityöskentelyn jäämistä pysyväksi toimintamalliksi, sillä siinä yhdistyy yhteisöllisyys ja pakottomuus siirtyä työpaikalle vain seinien tähden. Palkka-avoimuus, pintapuutteiden läpi näkeminen, inkluusio, senioriteetin arvostuksen kasvu, hyvä johtajuus – uskomme, että nämä teemat ovat tapetilla vuonna 2022. Niiden huomioiminen vaikuttaa paljon yritysten kykyyn rekrytoida tavoittelemastaan kohderyhmästä.

Businessliken nettisivuilta voit lukea myös muita rekrytoinnin teemoja käsitteleviä blogejamme sekä jututtamiemme asiantuntijoiden näkemyksiä aihealueesta.

Tilaa Businessliken uutiskirje:

Ota yhteyttä
Back To Top

Tilaa Businessliken uutiskirje

Piristämme päivääsi raikkailla työelämäteemoilla muutaman kerran vuodessa.

Kiitos uutiskirjetilauksesta!