Skip to content
Rudus

Rudus – yhteistyötä Businessliken kanssa jo vuodesta 2008 lähtien

Asiakkuutta kanssamme harkitsevat yritykset kyselevät usein, millaisten yritysten kanssa teemme jo yhteistyötä ja millaisiin rooleihin heille rekrytoimme? Muiden kokemukset ja rekrytointitavat kiinnostavat, ne auttavat myös vertailemaan ja arvioimaan palveluita ja saavutettuja tuloksia. Siksi pyysimme muutamia asiakkaitamme keskustelemaan kanssamme rekrytoinnista. Kysyimme suoraan heidän ajatuksiaan ja kokemuksiaan yhteistyöstä ja sen onnistumisen edellytyksistä. Aivan ensimmäiseksi jututimme pitkäaikaista asiakastamme Rudusta.

Ruduksen juuret ovat syvällä suomalaisessa rakentamisessa. Tänä päivänä Rudus on osa irlantilaisomisteista ja maailmanlaajuista CRH plc -rakennusmateriaalijättiä ja sen pääkonttori sijaitsee moderneissa tiloissa Helsingin Pitäjämäellä. Businessliken ja Ruduksen yhteistyö alkoi vuonna 2008. Maili Ihamäki, Ruduksen Credit and Invoicing Manager on juuri oikea henkilö tähän keskusteluun, sillä Businesslike on ollut hänelle pääyhteistyökumppani rekrytoinneissa jo vuosien ajan.

Millainen talo ja työnantaja Rudus on?

Kysyn heti alkuun, miksi Maili itse on viihtynyt talossa pitkään?

’Rudus on monin tavoin hyvä työnantaja. Olen päässyt olemaan mukana mielenkiintoisissa tehtävissä, sillä päivittäisten töiden lisäksi olen toiminut erilaisissa pienemmissä ja isommissa projekteissa upeiden kotimaan ja ulkomaisten työkavereiden kanssa. Töitä tehdään yhteistyönä yli tiimirajojen, mikä kuvaa hyvin Ruduksen toimintatapoja. Parasta tässä työssä onkin mahdollisuus suunnitella, kehittää ja ratkoa ongelmia yhdessä. Lisäksi kansainvälinen yhteistyö konserniyhtiöiden kanssa tekee työstäni monipuolista ja vaihtelevaa.’

Rudus on aina pitänyt hyvää huolta omista työntekijöistään ja erityisesti korona-aika on osoittanut sen todeksi hienolla tavalla. Pandemian aikana yritys on huolehtinut tiedottamisesta erinomaisesti ja pitänyt huolta työntekijöiden terveydestä.

Lisäksi Ruduksen arvot ovat hyvin maanläheiset, mikä tekee niistä helposti arjessa toteutettavia. Vastuullisuuteen, rehtiyteen sekä työn iloon ja omistajuuteen on helppo samaistua ja yhtyä.

Millainen on Ruduksen rekrytointifilosofia?

’Rekrytointifilosofiaamme kuvastaa parhaiten oikea henkilö oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Haemme ihmisiä, jotka ovat oikeasti kiinnostuneita hakemaansa tehtävää kohtaan, jotta he kokisivat ylpeyttä ja omistautuneisuutta työtä tehdessään. Rekrytoinneissa edetään aina tapaus- ja tilannekohtaisesti. Tässä luotan osaavan henkilöstöhallintomme tukeen ja ohjeistukseen. Haastatteluissa haastattelijoita on yleensä aina vähintään kaksi, jotta rekrytointiprosessia tarkasteltaisiin mahdollisimman monista eri näkökulmista.’

Millainen työntekijä Ruduksella pärjää nyt ja tulevaisuudessa?

Ruduksella arvostetaan omaan työhön sitoutumista ja yhteistyötaitoja positiivisen asenteen ja vahvan osaamisen lisäksi. Osaamisen ylläpitäminen onkin tänä päivänä erittäin tärkeää. Maailma muuttuu nopeasti, jolloin myös uuden oppiminen kuuluu osana nykypäivän työhön. Rudus ylläpitää ja kehittää omalta osaltaan työntekijöiden työtehtäviin liittyvää osaamista aktiivisesti. Kerrottakoon, että Mailin Rudukselle rekrytoitavat uudet luotonvalvojat suorittavat mm. luottotutkinnon, joka antaa hyvät valmiudet kyseiseen tehtävään.

Mitä odotatte rekrytointikumppanilta? Mitä arvostatte yhteistyössä?

’Rekrytointi on tärkeä vaihe, kun tarvitsemme uusia työntekijöitä. Nykyinen työtahti on kiireistä ja hektistä, joten luotan rekrytointiasioissa ammattilaisten apuun, koska prosessi itsessään on aikaa vievää.

Tunnen Businessliken pitkältä ajalta ja se on minulle seikka, jota arvostan. Kun tunnemme toisemme, voidaan asioista jutella rennosti ja avoimesti.

Arvostan myös sitä, että rekrytointitilanteessa rekrytointiyritys ymmärtää tarpeemme ja osaa valita oikeita motivoituneita henkilöitä haastatteluihin ja tämä onkin näkynyt Businessliken työssä.’

Hakijoiden kokemukset rekrytoinnista ovat tärkeitä

On tärkeää, että hakijoille jää positiivinen käsitys prosessista, vaikka eivät tulisikaan valituiksi.

Puhuimme Mailin kanssa pitkään siitä, miten tärkeää viestintä rekrytoijan ja rekrytoitavien välillä on rekrytointiprosessin kuluessa ja sen jälkeen. Kiinnostavilla hakijoilla voi lisäksi olla useita saman aikaisia rekrytointiprosesseja meneillään, joten on kaikkien etu, että hakija tietää missä mennään. Rekrytointiprosessin kannalta on tärkeää, että yhteydenpito näiden asioiden osalta toimii sujuvasti Businessliken toimesta.

Businessliken vahvuudet ja erottuvuustekijät

Lopuksi kysyin vielä Mailin näkemyksiä Businessliken vahvuuksista ja erottuvuustekijöistä, sillä niitä meiltä itseltämme usein juuri kysytään!

Businessliken vahvuudet ovat Maili Ihamäen mielestä joustavuus, pienuus, nopeus ja yhtiön kokemus talouden alalta. Businesslikella on myös hyvä tuntuma työntekijämarkkinoihin, mistä keskustellaan aika ajoin ja eritoten rekrytointien yhteydessä. On tärkeää, että konsultilla on näkemys markkinoista tavalla, johon voi luottaa. Sen pohjalta voidaan suunnitella rekrytointia myös yleisellä tasolla.

Ihan lopuksi Maili heittää vielä kysymyksen takaisin: Miten minä näen Ruduksen työnantajana ja talona, jonne rekrytoida?

Minä näen Ruduksen aidosti kiinnostavana yrityksenä. Sen tekeminen näyttäytyy pitkäjänteisenä ja rauhallisena. Rudus on hyvin maanläheinen, vaikka onkin kansainvälinen ja moderni yritys. Järjestelmät ovat tukeneet etätyötä jo useita vuosia ja uudet toimitilat ovat herättäneet hakijoissa ihastusta! Mailin tiimiin on rekrytoitu erityisesti eläköityneiden henkilöiden tilalle uusia tekijöitä – pitkät työsuhteet kertovat omaa kieltään nekin!

Rudukselle rekrytoituja tehtävänimikkeitä ovat mm. luotonvalvoja, laskuttaja sekä myyntireskontran hoitaja.

Etsitkö luotettavaa rekrytointikumppania?

Ota yhteyttä
Back To Top