Skip to content

16:n Steripolar-rekrytoinnin case – lähtötilanne ja odotukset

Businesslike ja Steripolar ovat tehneet rekrytointiyhteistyötä jo vuosia. Yhteistyö huipentui 16:n rekrytoinnin sarjaan, jonka kokemuksista koostimme kaksiosaisen jutun. Jutun toisessa osassa kerromme konkreettisesti, millaisella prosessilla ja millaisin ajatuksin rekrytoinnit rakennettiin, ja millainen ’työnjako’ on edellytys onnistuneelle rekrytoinnille.

Kuten kaikessa, tässäkin lajissa pärjää sellainen porukka, joka tekee töitä yhdessä, yhteisen päämäärän eteen. Businessliken ja Steripolarin yhteistyön tuloksena ensimmäiset kandidaatit saatiin esiteltyä keskimäärin 10,6 päivän päästä rekrytoinnin aloittamisesta, työsopimus allekirjoitettua noin 36 päivässä ja kaikkiin positioihin saatiin palkattua loistavat osaajat ja hyvät tyypit!

Millainen oli Steripolarin lähtötilanne rekrytointeihin?

Covid kosketti terveysteknologia-alaa kovalla kouralla, sillä myyntiä ei voitu tehdä sen luonnollisissa ympäristöissä, sairaaloissa, messuilla, tapahtumissa. Steripolarin business perustuu pitkälti henkilökohtaisiin tapaamisiin ja demonstraatioihin kentällä sekä aktiiviseen tapahtumatuotantoon.

Terveydenhuollon agendalle oli kiilannut ykkösteema, jonka varjossa oli pystyttävä toimimaan. Steripolarissa otettiin digiloikkaa kuten monessa muussakin yhtiössä, kehitettiin uudenlaisia myynnin kanavia, virtuaalisista tapahtumista, messuista ja koulutuksista esittelyvideoihin. Ensimmäistä kertaa yrityksen historiassa nähtiin kasvun notkahdus. Covid- ja Post Covid -tilanne aiheutti myös muutaman pitkään talossa työskennelleen luottoammattilaisen irtisanoutumisen.

Steripolarissa aloitti talon ensimmäinen yksinomaan HR:ään dedikoitunut henkilö. Yrityksessä lähdettiin rakentamaan ammattimaisella otteella markkinointi- ja viestintäorganisaatiota sekä vahvistamaan spesifien tuotealueiden myyntiä hyvinvointialueilla sekä myynnin tukea ja asiakaspalvelua pääkonttorilla. Markkinointirekrytoinneissa kiinnitettiin huomiota entistäkin vahvempaan digitaaliseen ja graafiseen osaamiseen, eikä kovasta tuoteosaamisesta oltu uusien myyntiroolien kohdalla valmiita tinkimään piiruakaan.

Businesslikelle avautui laaja näkymä Steripolariin

Businesslikelle aukesi uniikki mahdollisuus päästä mukaan tilanteeseen, jossa rekrytoitiin useita henkilöitä samoihin tai rinnakkaisiin tiimeihin lyhyen ajan sisällä. Tällöin mm. tiimidynamiikka, osaamisten päällekkäisyys tai toisiaan täydentävyys pystyttiin ottamaan huomioon entistäkin paremmin. Steripolarissa tehtiin samaan aikaan myös sisäisiä tehtäväkuvien terävöittämisiä ja luotiin kokonaan uusia rooleja. Asiakasymmärrys kasvaa tällaisessa tiiviissä yhteistyössä aivan uudelle tasolle.

’Businesslikelle on syntynyt vahva ymmärrys Steripolarin liiketoiminnasta. Olen erityisen ilahtunut siitä, että Businesslike on osannut antaa jo hakuvaiheessa kandidaateille hyvän kokonaiskuvan Steripolarista yrityksenä ja työnantajana. Businessliken ja Steripolarin haastattelut tukivat ja täydensivät toisiaan, viestit olivat yhtenäisiä kautta linjan.’

Viveca Lindqvist, HR johtaja

Millaisia tavoitteita Steripolar asetti uusille rekrytoinneille ja millaisia odotuksia rekrytointiyhteistyölle Businessliken kanssa?

On tosiasia, että kriittisten yhteistyökumppanien valinnalla on suuri merkitys yritysten liiketoimintaan. Rekrytointi kuuluu varmuudella näihin. Rekrytointiprosessi on sarja tapahtumia, joille suunnitellaan aikataulu ja marssijärjestys. Jokainen vaihe vaatii huolenpitoa ja reagointia. Rekrytoijan näkökulmasta prosessia pommitetaan sivusta, tulitetaan edestä ja yritetään suistaa raiteiltaan mutkissa. Se ei etene ilman ennakointia ja hyvää johtoa.

  1. Aikataulu ja rekrytointiprosessien tehokas läpivienti

Kullakin rekrytoinnilla on oma aikataulunsa. Jotkin rekrytoinnit vaativat jopa sietämätöntä nopeutta, kuten yllättävät sairauslomat asiakaspalvelun kannalta kriittisissä rooleissa. Silloin hyödynnetään olemassa olevia verkostoja ja räjähtävää reagointinopeutta. Jotkin rekrytoinnit ovat pelkän suorahaun varassa ja silloin etenemisen tahdin asettaa potentiaalisimpien kandidaattien kalenteri.

Businessliken teki Steripolarille ensimmäiset kandidaattiesittelyt keskimäärin 10,6 päivän päästä siitä, kun rekrytointi käynnistettiin. Rekrytoinnin kohteet olivat mm. tuotepäälliköitä, aluepäälliköitä, asiakkuuspäälliköitä, markkinoinnin ja tapahtumatuotannon suunnittelijoita ja koordinaattoreita sekä logistiikkaosaajia. Rekrytoinnin aloituksesta sopimuksen allekirjoittamiseen kului keskimäärin 36 päivää.

’Businessliken kyky vastata Steripolarin aikatauluihin on vastannut toiveita, jopa ylittänyt ne.  Businesslikella on selkeät toimintamallit ilman ylimääräisiä selityksiä. Me Steripolarissa arvostamme suoruutta ja rehellisyyttä. Jos sopivia kandidaatteja ei ole, sekin uskalletaan sanoa. Näin ei käytetä väärin myöskään Steripolarin aikaa.’

Viveca Lindqvist, HR johtaja

  1. Kandidaattien laatu

Onnistuiko Steripoar rekrytoimaan erinomaisia tekijöitä Businessliken avulla? Löytyikö jokaiseen haettavaan positioon tekijä?

’Kokonaisuutena laatu on ollut tosi hyvä. Tuoteryhmäpäällikkömme Hanna on ollut erityisen tyytyväinen. Rakentamamme markkinointitiimi on erinomainen. Tiimi on päässyt suorastaan level up – tilaan!  Uudet asiakaspalvelun ja tarjoustoiminnan päällikkömme   ovat supereita, logistiikkatiimimme on vahva, ja kentältä kuuluisi varmasti palautetta pääkonttoriin asti, jos aluepäällikkömme eivät olisi asiakkaidemme vaatimusten tasolla.’

Viveca Lindqvist, HR johtaja

Businesslike on pystynyt tuottamaan jokaiseen hoitamaansa rekrytointiin kandidaatit, joiden kanssa sopimukset on myös allekirjoitettu.

  1. Rekrytoinnin kustannukset

Rekrytointi on kallista, mutta epäonnistunut rekrytointi on vieläkin kalliimpaa. Businessliken hintalaatu -mielikuvaa on tutkittu vuosien varrella useaan otteeseen. Joka kerta tulos on ollut sama, ja niin myös Steripolarin kanssa:

’Businesslike on ollut kilpailukykyinen ja mahdollistanut sen, että olemme voineet toteuttaa rekrytoinnit yrityksen kasvutahdissa. ’

Viveca Lindqvist, HR johtaja

Businesslike on rakentanut Steripolarille hinnoittelumallin, joka huomio rekrytointien määrän.

  1. Rekrytointien vaikutukset liiketoimintaan

Rekrytointeja mitataan usein pysyvyyden näkökulmasta. Businessliken rekrytoinnit ovat tapahtuneet vuoden sisällä, joten pysyvyyteen on vielä varhaista ottaa kantaa. Yrityskulttuuri on fundamentti, jonka varaan voi rakentaa paljon ja siksi sitä on rekrytoinneissa relevantin osaamisen lisäksi painotettu. Pysyvyys on kuitenkin monitahoinen asia, johon vaikuttavat kulttuurin lisäksi johtajuus ja esihenkilötyö, mahdollisuus kehittymiseen ja oppimiseen, työympäristö ja ilmapiiri, arvostuksen ja palautteen saaminen, palkkakehitys ja työsuhde-edut, ja monet muut asiat, jotka voivat muuttua tai olla muuttumatta lähtötilanteeseen nähden.

’Uusilla rekrytoinneilla voidaan jo nyt nähdä positiivisia vaikutuksia. On ollut upeaa huomata, että uudet työntekijät eivät tyydy vain olemassa olevaan, vaan haluavat kehittää ja tuoda ideoita pöytään, uskalletaan ottaa kantaa isoihinkin asioihin. Kulttuurillinen anti on ollut loistavaa! On saatu positiivisia, energisiä ja sydämellä töitä tekeviä ihmisiä mukaan. ’

Viveca Lindqvist, HR johtaja

  1. Kultturimatch

Steripolarille erityisen tärkeää rekrytoinneissa on kulttuurimatch. Viihtyvyys & hyvä yhteistyöt tuottavat myös taloudellista tulosta ja pienentävät ei toivottua vaihtuvuutta merkittävästi.

Kulttuurisen yhteensopivuuden kartoittaminen rekrytointiprosessissa lähtee siitä, että keskusteluissa kandidaattien kanssa tuodaan mahdollisimman selkeästi esiin mm. yrityksen toimintatapoja ja päätöksentekoprosessia. On tärkeää ottaa puheeksi myös sellaiset asiat, joiden tiedetään jakavan mielipiteitä tai olevan ’keskeneräisiä’. Steripolarin puolelta kandidaattihaastatteluihin osallistettiin esihenkilöiden lisäksi tulevia työkavereita, henkilöstöjohto sekä omistajatoimitusjohtaja.

Tämän jutun kakkososassa kerromme esimerkein, miten 16:n rekrytoinnin sarja rakennettiin.

 

 

Etsitkö luotettavaa rekrytointikumppania?

Ota yhteyttä
Back To Top