Skip to content

Asiakkaamme kertovat miten Businesslike erottuu kilpailijoistaan

Erinomainen asiakaskokemus on Businessliken toiminnan ytimessä. Rekrytoinnin maailma on muuttunut ja ketteryyden vaatimus on lisääntynyt. Palvelujensa ja asiakaskokemuksen kehittämiseksi Businesslike halusi saada tutkittua tietoa yritysasiakkaistaan. Asiakasymmärrystoimisto Kuulas Helsinki toteutti asiakaskokemustutkimuksen syväluotaavina puhelinhaastatteluina helmikuussa 2019.

Tutkimuksen aiheiksi valikoituivat: Yritysmielikuva ja kilpailijat, rekrytoinnin trendit ja odotukset sekä asiakaskokemus.

 1. YRITYSMIELIKUVA JA KILPAILIJAT

Businesslike on nopea ja ammattitaitoinen ja siitä kuullaan suositusten kautta

Businessliken yritysmielikuva tiivistyi tutkimuksessa nopeaan, helppoon ja ammattitaitoiseen palveluun. Sitä kuvattiin attribuutein ystävällinen, nopea, tehokas, ammattitaitoinen, asiakaslähtöinen, henkilökohtainen ja positiivinen.

Businesslike koettiin pienenä ’boutiquena’, josta kuultiin tyypillisesti suositusten kautta. Moni vastaaja oli alunperin tutustunut Businesslikeen myös pöydän toiselta puolelta.

Businessliken vahvuus on sen koko

Businessliken eduksi koettiin konsulttien toimialatuntemus, Businessliken pienuus sekä sen oma hakijapooli.

Businessliken pienuus koettiin ennen kaikkea vahvuutena kilpailijoihin nähden. Ketteryys ja nopea toiminta vastaavat nykypäivän rekrytointitarpeisiin.

Suurin osa haastateltavista koki Businessliken tarjoavan kaiken tarvittavan palvelun, minkä takia sitä haluttiin käyttää myös jatkossa.

Businessliken kilpailijoina nähtiin Eilakaisla, Studentwork, Academic Work, Manpower, Adecco ja Mercuri Urval.

Miten Businesslike erottuu kilpailijoistaan?

”He ovat pieni mutta ketterä. Se on niin asiakaslähtöistä, hirveen lämmin yhteistyö. Tuntuu että heillä on paljon aikaa meille, vaikka heillä on paljon caseja. Todellakin kuuntelee asiakkaan tarpeita ja tosi nopeasti on toiminut, viimeskin tarvittiin parin päivän aikana hyviä kandidaatteja ja saatiin niitä. Lämpö ja välittäminen välittyy ja sillä erottuu.”

 • Ketterä ja nopeasti toimiva
 • Asiakaslähtöinen
 • Helposti lähestyttävä
 • Paneutuu toimeksiantajan toimintaan ja ympäristöön
 • Hyvä hinnoittelutapa

Businessliken rinnalla tai sen sijaan käännyttiin kilpailijan puoleen, kun tarvittiin kerralla suuri määrä työntekijöitä (ns. massarekrytointi) tai työntekijä sellaiselta alalta, johon Businesslike ei ole erikoistunut. Toista toimijaa käytettiin myös, jos Businesslike ei pystynyt tarjoamaan sopivia henkilöitä.

 1. REKRYTOINNIN TRENDIT JA ODOTUKSET

Rekrytointiyrityksiltä toivotaan kykyä vastata nykyisiin trendeihin ja muuttuneisiin tarpeisiin, mutta esimerkiksi tekoälyn käyttö jakoi mielipiteitä.

Rekrytoinnin trendeiksi nousivat

 • osaajapula ja tiukka kilpailu parhaista tekijöistä
 • vaihtuvuuden lisääntyminen ja siitä seuraava hektisyys rekrytoinneissa
 • määräaikaisuuksien ja vuokratyövoiman käytön lisääntyminen
 • sosiaalisen median ja omien verkostojen merkityksen nousu rekrytoinnissa

Rekrytointitarpeet kasvaneet ja aikataulut kiristyneet

Rekrytointitarpeet olivat kasvaneet joko yrityksen kasvun myötä tai vaihtuvuuden lisääntymisen takia. Etenkin nuorempien työntekijöiden havaittiin vaihtavan nykyään useammin työpaikkaa. Myös tämä vaikutti siihen, että rekrytoinnilta odotettiin helppoutta ja nopeutta.

Osaavista ja hyvistä tyypeistä on pulaa

Hyvät vuorovaikutus- ja tietotaidot nousivat keskiöön kiinnostavia hakijoita arvioitaessa. Lisäksi työntekijöiltä odotettiin sujuvaa englannin kielen taitoa, sitoutumista työpaikkaan sekä sopeutumiskykyä muutoksiin. Haastateltavat kokivat, että tämänkaltaisten tekijöiden löytäminen oli haastavaa.

Haasteena on saada yrityksestä houkutteleva

Koska kilpailu hyvistä osaajista on kovaa, haastateltavat näkivät myös haasteena saada omasta yrityksestä mahdollisimman houkutteleva kilpailijoihin nähden.

Paremmat tulokset kuin itse tehden

Rekrytointiprosessin on oltava yritykselle nopea ja tehokas, eikä se saa olla liian raskas työnhakijallekaan. Laadukkaat kandidaatit tulee pystyä seulomaan ja karsimaan asiakkaan tarpeet ja toiveet tuntien.

Rekrytoijalta odotetaan asiantuntijuutta. Asiantuntijuus tuo näkemystä, ideoita ja lisäarvoa rekrytointeihin ja hakijoiden houkutteluun. Se myös näkyy huolellisuutena, tarkkaavaisuutena ja perusteellisuutena. Asiantuntijuuden myötä roolit ja yritys osataan kuvata hakijoille oikealla tavalla. Tehokkuus ja nopeus eivät saa verottaa maanläheistä ja ihmisläheistä suhtautumistapaa.

Räätälöidyt ratkaisut, aika asiakkaan kuuntelemiseen ja perehtyneisyys asiakkaan toimintaan sekä henkilökohtainen palvelu nousivat esiin laadukkaan tekemisen tunnusmerkkeinä. Lopputuloksen on oltava parempi kuin itse tehden. 

 1. ASIAKASKOKEMUS

Businessliken rekrytointiprosessi koettiin erittäin vaivattomaksi. Businesslikeen voitiin luottaa, eikä rekrytoinnin etenemisestä tarvinnut huolehtia. Haastateltavat kokivat pääsevänsä vaikuttamaan prosessin aikana, sillä keskustelu Businessliken kanssa oli jatkuvaa. Dialogi koettiin erityiseksi vahvuudeksi, ja se, että myös haasteista voitiin keskustella avoimesti.

”Tosi vaivaton prosessi ja sen takia käytetään Businesslikea. Voi aina luottaa siihen, että saadaan apua nopeesti. Kun tietää, että prosessi menee hyvin, niin voi helposti ottaa yhteyttä.”

’Rekrytoinnit on onnistuneet, ja niiden perään on myös kysytty. Tavallaan voisi ajatella, että kun rekry on hoidettu, niin tää oli tässä. Se oli positiivinen yllätys, kun myöhemmin kysyttiin miten on mennyt. Prosessin aikana on tavattu rekrytoijaa. Se oli kiva yllätys.’

Businesslike on täyttänyt asiakkaidensa odotukset erittäin hyvin

Businessliken NPS on tasan 70.

’10. Ihan täysin voin suositella. Just se ihmisten lukutaito ja näkemys siitä mitä haettiin, että he pystyvät sen meidän keskustelujen perustella niin hyvin poimimaan. Ihmettelen sitä suuresti.”

’Pääosin on täyttynyt odotukset. Ehkä nyt huomaa, kun maailma menee haasteellisemmaksi, niin pitää saada uusia toimintatapoja houkuttelemaan ihmisiä. Ei ole huolta, ettei tulisi ehdokkaita heiltä.’

Mikä NPS (Net Promoter Score)?

Kysymys kuuluu: ”Asteikolla 0-10, kuinka todennäköisesti suosittelisit yritystämme kollegallesi?

Mikäli yrityksen NPS-pisteet ovat yli 50 voidaan tulosta pitää erinomaisena, yli 70 on jo maailmanluokkaa.

Asiakkaita, jotka antavat toiminnasta arvioksi 9-10, kutsutaan yrityksen promoottoreiksi eli suosittelijoiksi. He ovat merkityksellisiä yrityksen uskottavuuden ja maineen kannalta.

 

Avatar photo

Marju Vuorensalmi

Senior Consultat, Partner

Etsitkö luotettavaa rekrytointikumppania?

Ota yhteyttä
Back To Top