Skip to content

Kesätyö voi vahvistaa nuoren ammatillista itsetuntoa, joka kantaa läpi työuran

Nuoret toivovat työelämältä usein ihan samoja asioita, kun vanhemmatkin. Toisaalta suhtautuminen työnantajaan ja työhön yleisesti voi olla hyvinkin vaativaa: yritysten arvopohjaa ja yhdenvertaisuuden toteutumista arjessa skannataan tarkalla tutkalla. Sota ja talouden epävarmuus stressaavat myös nuoria ja yli kolmannes heistä kokee, että työelämä on liian raskasta. Tällaista näkemystä tukee myös Nuorten tulevaisuusraportti.

Mitä me kesätyönantajat voisimme tehdä nuorten positiivisemman työelämäkäsityksen eteen ja miksi se on meille kaikille niin tärkeää?

Kaiken hyvän alku on onnistunut perehdytys

Hyvä kesätyösuhteen siemen istutetaan jo työpaikkailmoituksessa. Siinä kuvataan työn sisältö ja kerrotaan odotukset. Jos tehtävä kuvataan ilmoituksessa selkeästi ja samastuttavasti, hakija voi nähdä jo etukäteen siinä omat realistiset onnistumisen mahdollisuutensa.

Työhaastattelussa kesätyöntekijä saa vahvistuksen siitä, että hänellä on omilla tiedoillaan ja taidoillaan mahdollisuus pärjätä tehtävässä ja oppia jotain uuttakin. Kuvaus tehtävästä ja olosuhteista vastaa toivottavasti arkitodellisuutta ensimmäisestä työpäivästä lähtien.

Laadukas perehdytys voisi edetä vaikkapa näin:

Ensimmäisenä päivänä työpaikalla odottaa hakuprosessista tuttu esihenkilö. Hänellä on valmiina uuden tulijan työvälineet, sähköpostitunnukset, sähköpostissa valmiiksi kirjoitettu tervetuloviesti, joka sisältää tärkeimmät toimintaohjeet ja rungon ensimmäisen työviikon tapahtumille ja aikatauluille.

Ensimmäisen viikon aikana varataan aikaa esihenkilöön, tiimiin, omiin tehtäviin ja vastuualueisiin tutustumiseen sekä työpaikan käytäntöjen läpikäyntiin. Tavoitteet käydään selkeästi yhdessä läpi ja vähitellen harjoitellaan myös itse työtehtäviä.

Nuoret työntekijät ovat aiempia sukupolvia tiedostavampia ja kriittisempiä. Tutkimusten mukaan heille ei riitä vain työtehtävistä selviäminen, vaan he odottavat työltä myös merkityksellisyyden kokemusta.

Perehdytyksessä esihenkilön yksi tärkeimmistä tehtävistä onkin auttaa työntekijää hahmottamaan, miksi juuri hänen panostaan tarvitaan, miten se liittyy kokonaisuuteen ja yrityksen tavoitteisiin. Tämä luo pohjan työn merkityksen ymmärrykselle ja sitä kautta työhyvinvoinnille. Jo ensimmäiset kesätyökokemukset rakentavat nuoren käsitystä työelämästä.

Esihenkilö voi omalla toiminnallaan vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja luoda me-henkeä. Turvallinen ja viihtyisä työympäristö, sekä hyvät työkaverit ja johtajat ovat nuorille tärkeitä tekijöitä myös tulevaisuuden alaa valittaessa.

Kesätyö voi vahvistaa nuoren ammatillista itsetuntoa, joka kantaa läpi työuran

Yli kolmannes nuorista pelkää, että työelämä on liian raskasta.

Se, millaisen kuvan työelämästä luomme nuorillemme, on omissa käsissämme. Minkään työn ei tarvitse tuntua turhauttavalta puurtamiselta, sillä myös rutiinien merkitys voidaan kytkeä hyvällä viestinällä ja perehdytyksellä mielekkääksi osaksi yrityksen tavoitteisiin pyrkimistä ja työn merkityksen kokemusta. Hyvä perehdyttäjä ohjaa ja opettaa työntekijää priorisoimaan tehtäviä, ja luo pohjaa itsensä johtamisen taidolle.

Hyvä perehdyttäjä vahvistaa nuoren psykologisen turvallisuuden tunnetta ja rakentaa molemminpuolista luottamusta. Silloin myös vaikeista asioista ja mahdollisista huolista on helppo puhua rakentavassa hengessä. Avoimuus ja luottamus ovat työhyvinvoinnin kulmakiviä. Kun vielä muistamme antaa palautetta hyvin tehdystä työstä, autamme nuoriamme rakentamaan ammatillista itsetuntoa, joka kantaa läpi työuran. Se kilahtaa lopulta yrityksen omaan ja koko yhteiskunnan yhteiseen laariin!

 

Etsitkö luotettavaa rekrytointikumppania?

Ota yhteyttä
Back To Top