Skip to content

Businessliken työntekijät tyytyväisiä

Businessliken saamat työnantaja-arviot tuoreimmassa Henkilöstöpalveluyritysten liiton teettämässä vuokratyöntekijätutkimuksessa olivat tänäkin vuonna erittäin hyvät.

Työntekijät pitävät Businesslikea laadukkaana ja alallaan menestyvänä yrityksenä. Työnantajakuvamme on tutkimuksen mukaan erittäin hyvä. Vuokratyöntekijämme ovat erittäin tyytyväisiä Businesslikeen työnantajana ja vuokratyön tekemiseen Businessliken kautta.

Businesslike pärjäsi alla olevassa kuvassa näkyvillä osa-alueilla merkittävästi paremmin suhteessa muihin henkilöstöpalveluyrityksiin. 91% Businessliken työntekijöistä arvioi, että palkanmaksu ja muut työsuhdeasiat on hoidettu erittäin tai melko hyvin.

Businessliken vuokratyöntekijöistä 94% voi suositella vuokratyötä tuttavilleen

Vuokratyötutkimus toi esiin useita positiivisia näkökulmia vuokratyöhön. Myös positiiviset kokemukset itse rekrytointiyrityksestä ja sen ammattitaidosta vahvistavat positiivisia kokemuksia vuokratyöstä.

Businessliken vuokratyöstä sanottua:

”Avaa monenlaisia mahdollisuuksia.”

”Businesslike hoiti kaikki asiat ja kontaktit niin hyvin!”

”Hyvä keino saada vakipaikka.”

”Minulla on pelkästään hyviä kokemuksia vuokratyön tekemisestä. Minun työtehtävät ovat olleet erittäin haastavia ja monipuolisia.”

”Olen saanut vuokratyöyritysten kautta uusia haasteita ja päässyt kokeilemaan uusia aloja.”

”Parempi vaihtoehto kuin työttömyys.”

”Vuokratyötä on helpompi saada, usein työsuhde muuttuu myöhemmin vakituiseksi.”

Vuokratyöntekijätutkimus toi Businesslikelle esiin myös selkeitä kehittämiskohteita. Tieto on meille arvokasta, jotta pystymme parantamaan vuokratyöntekijöidemme kokemuksia ja viihtyvyyttä entisestään. Selkeimmät kehittämiskohteet ovat työn perehdytyksessä asiakasyrityksessä, tasa-arvoisessa kohtelussa suhteessa asiakasyrityksen omiin työntekijöihin sekä tunne asiakasyrityksen työyhteisöön kuulumisessa.

Näihin asioihin voimme vaikuttaa yhdessä asiakasyritystemme kanssa.

Kokonaistyytyväisyyden kannalta tulokset olivat kuitenkin ilahduttavia, sillä 94 % Businessliken vuokratyöntekijöistä voi suositella vuokratyötä tuttavilleen! Siitä olemme erityisen iloisia.

Henkilöstöpalveluyritysten liitto tutkii säännöllisesti auktorisoitujen henkilöstöpalveluyritysten vuokratyöntekijöiden työtyytyväisyyttä ja vuokratyön mielekkyyttä. Tuorein tutkimus tehtiin keväällä 2016. Tutkimuksen toteutti Promenade Research/HR4. Tutkimukseen osallistui yhteensä 6484 vuokratyöntekijää 37 auktorisoidusta henkilöstöpalveluyrityksestä ympäri Suomen. Vuodesta 2007 vuoteen 2016 vuokratyöntekijöiden mielipiteet vuokratyön tekemisestä ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan.

Businessliken tutkimukseen osallistuneiden vuokratyöntekijöiden taustatiedot poikkeavat joiltain osin suuresti kaikkien vastaajien taustatiedoista:

  • Businessliken vuokratyöntekijöistä 61%:lla on korkeakoulututkinto ja lisäksi 15 % opiskelee korkeakoulututkintoa. Vertailuryhmässä 18%:lla on korkeakoulututkinto.
  • Businessliken työntekijöistä yli 50% on ikähaarukassa 25-35 vuotta ja 33% ikähaarukassa 36-55 vuotta. Vertailuryhmässä 40 % on alle 25-vuotiaita.

Tutustu koko tutkimukseen tästä.

Back To Top