skip to Main Content

SICK: Valmiiksi mietityt kandidaatit ja hyvin suoritettu esikarsinta

Asiakkuutta kanssamme harkitsevat yritykset kyselevät usein, millaisten yritysten kanssa teemme jo yhteistyötä ja millaisiin rooleihin heille rekrytoimme? Muiden kokemukset ja rekrytointitavat kiinnostavat, ne auttavat myös vertailemaan ja arvioimaan palveluita ja saavutettuja tuloksia. Siksi pyysimme muutamia asiakkaitamme keskustelemaan kanssamme rekrytoinnista. Kysyimme suoraan heidän ajatuksiaan ja kokemuksiaan yhteistyöstä ja sen onnistumisen edellytyksistä. Tällä kertaa keskustelukumppaniksi saapui SICK Oy:n Nanna Tikkanen, Head of Customer Service. SICK:n ja Businessliken yhteistyö alkoi vuonna 2007.

SICK AG on yksi maailman johtavista anturiteknologian kehittäjistä ja valmistajista teollisuuden, logistiikan ja prosessiautomaation sovelluksiin. SICK Oy on konsernin myyntiyhtiö Suomessa ja palkittu Great Place to Work -työpaikka. Suomessa sickiläisiä on nelisenkymmentä, hermokeskus Vantaalla, mutta porukkaa on myös ympäri Suomen.

Millainen työpaikka SICK on?

SICK on modernisti johdettu yhtiö, jossa yhteishengen eteen tehdään paljon asioita.

Kysyimme Nanna Tikkaselta, millaisista asioista arjen hyvä fiilis hänen mielestään syntyy. Ei siihen arvatenkaan löytynyt vain yhtä ainoaa syytä: Hyvä johtaminen on kuitenkin kaiken perusta ja kulmakivi. Nanna on nähnyt urallaan muutakin ja siksi tietää hyvän johtamisen arvon. Yksi asia tuntui myös aivan ilmiselvältä: ’Uskon, että sillä on hirveästi merkitystä, minkä tyyppisiä ihmisiä meille on palkattu, ei katsota ainoastaan CV:tä, vaan persoonalla on painotusta jo rekrytointivaiheessa. Mietitään, onko tämä ihminen ihmisenä haettavaan tiimiin sopiva.’

SICK:ssä kokoonnutaan neljästi vuodessa porukalla juttelemaan firman asioista ja viettämään aikaa yhdessä, syödään viikoittain yrityksen tarjoama aamupala saman pöydän ääressä ja koko ajan on meneillään pieniä työhyvinvointia ja viihtyvyyttä ylläpitäviä projekteja.

Millainen on SICK:n rekrytointifilosofia?

’Ei tuijoteta sitä, että kaikki olisivat samanlaisia, jokainenhan meistä on persoona, mutta voimakkaasti etsimme täällä myynnin ja hallinnon puolella niitä hyviä tyyppejä. Mietitään enemmän niin, että asiat voi sitten opettaa työn ohella. Valmiiksi ei haeta valmiita.’

Vasta muutaman vuoden ajan SICK:issä on ollut nimetty HR-ihminen. Kun yritys on voimakkaasti kasvanut, myös tällaiselle roolille on tullut selkeä tarve. Tässä keskustelussa Nanna puhuu rekrytoinneista oman työnsä ja oman tiiminsä kannalta. Kysymme kuitenkin, onko SICK:ssä jotain yhtenäistä rekrytointifilosofiaa tai periaatetta.

’Onko meillä virallista rekrytointifilosofiaa!’ Retorinen kysymys ja hersyvä naurua! HR:ltä emme lähde tässä välissä asiaa tarkistamaan, mutta keskustelun sävystä ja varmuudesta välittyy selkeästi se, että kukin esihenkilö saa ja osaa toimia rekrytointitilanteissa yrityksen arvojen mukaan hyvin luontevasti – ja selkeän onnistuneesti.

Millaisiin tehtäviin ja milloin käytetään rekrytointikumppania?

Myynnin ja tuotehallinnan tehtäviin SICK tekee rekrytoinnit pääasiassa itse julkisina hakuina. Hallinnon tehtäviin, asiakaspalveluun ja taloushallintoon käytetään usein kumppania, ja silloin saatetaan aloittaa henkilöstövuokrauksella. Vuokraus koetaan käytännölliseksi, erityisesti silloin, kun tarve ei ole aivan selvä; Mietitään riittääkö työtä kokopäiväisesti tai jatkuvasti, ja onko henkilö juuri sellainen, joka sopii tiimiin. Nanna näkee henkilöstövuokrauksen myös riskienhallintana ja usein se ratkaisee lisäksi käytännön tilanteen, jossa tarve työlle on ennen rekrytointilupaa.

 Mitä odotatte hyvältä rekrytointikumppanilta?

’Jos puhun nyt ihan teistä (Businesslike) ja siitä, millainen kokemus mulla on teidän kanssa, ja mitä siinä arvostan: Kuunnellaan tarve!  Millainen ihmisen pitäisi olla ja mitä tehtävät oikeasti ovat. Etsitään tyyppiä. Painotan itse paljon persoonaa. Mä olen kokenut, että teiltä on tullut valmiiksi mietittyjä kandidaatteja ja esikarsinta on hyvin suoritettu.’

Me Businesslikessa tuntisimme toimivamme sokeina – kuin huput päässä – jos emme kyselisi paljon ja kuuntelisi asiakkaitamme herkällä korvalla joka ikinen kerta. Vaikka olisimme tehneet yhteistyötä jo vuosia, voivat tiimit ja tilanteet muuttua, siksi kalibrointi on joka kerta suoritettava uudelleen.

Kuuntelemisen lisäksi esiin nousee Businessliken koko ja siitä kumpuava henkilökohtaisuus. ’Mä koen, että teillä on sellainen henkilökohtainen touchi’.

Mistä tunnistaa sen oikean?

Hyvin harvoin CV:n perusteella pystyy arvioimaan hakijaa riittävästi edes ennakolta. Nannan lopullinen valinta onkin usein ollut alkutilanteeseen nähden se kuuluisa musta hevonen.

CV:n lukemisessa hänellä on myös oma tyylinsä. Hän katsoo sieltä asioita, joihin kaikki eivät varmasti kiinnitä edes huomiota. Kiinnostavia ovat juuri  CV:n reunapalstat. Tämä liittyy siihenkin, että hän rekrytoi usein nuoria ihmisiä osa-aikaisiin tehtäviin, eikä heillä vielä siksi ole paljoakaan oikeaa työkokemusta.

Työkokemuksessa Nannan silmä kiinnittyy mm. työsuhteiden kestoon. SICK:ssä haetaan usein tekijöitä vuosiksi ja jatkuvuus on tärkeää. Lisäksi hän kiinnittää huomiota hakijan työkokemuksen maanläheisyyteen; vaikka työssä olisi 95 %:a kivoja ja haastavia juttuja, heppatyttögeeniä tarvitaan loppuun viiteen prosenttiin. Jos on valmis luomaan lantaa tallilla, keittelee varmasti tarvittaessa kahvitkin!

Vastavuoroisesti me Businesslikessa voimme sanoa, että SICK:lle on aina ollut mukava rekrytoida työntekijöitä! SICK on rento, välitön ja matalahierarkinen organisaatio. Omat hyvät kokemukset ja aito hyvä fiilis on helppo välittää myös kandidaateille.

 

 

Tilaa Businessliken uutiskirje:

Ota yhteyttä
Back To Top

Tilaa Businessliken uutiskirje

Piristämme päivääsi raikkailla työelämäteemoilla muutaman kerran vuodessa.

Kiitos uutiskirjetilauksesta!