skip to Main Content
Voit Vaikuttaa Flow-kokemusten Määrään Omassa Työssäsi…

Voit vaikuttaa flow-kokemusten määrään omassa työssäsi…

…ja elää onnellisempaa arkea.

Flow on 2000-luvun alussa syntynyt käsite, jolla tarkoitetaan intensiivistä syventymistä ja täydellistä hetkessä olemista; kaikki sujuu kuin itsestään. On havaittu, että ihminen on onnellisimmallaan juuri tällaisina hetkinä elämässään. Oman hyvinvointimme kannalta on keskeistä ennen kaikkea arki-flow, ei satunnaiset elämän huippuhetket.

Flow-tilassa on yksinkertaisimmillaan kyse toiminnasta: miten saat arjessa vallitsevan pirstaloituneen tehtäväkaaoksen otettua haltuusi niin, että pystyt työskentelemään tasapainoisesti yhden merkityksellisen asian kanssa kerrallaan. Flow-tilassa toiminta virtaa esteettä ja tuloksellisesti. Merkityksellisyyden tunne nousee siitä, että pystyt tuottamaan arvokkaita tuloksia työssäsi. Flow on mahdollista kaikissa ammateissa, mutta sen kokeminen ei ole itsestäänselvyys mitä mielenkiintoisimmissakaan rooleissa.

Flow-kokemusten lisäämiseksi on hyödyllistä tarkastella erityisesti neljää asiaa: oman työn merkityksellisyyttä, työrauhaa, taitojen ja vaatimusten tasapainoa sekä työstä saatavaa konkreettista palautetta.

Uskalla kysyä itseltäsi: koetko työsi merkitykselliseksi?

Flow-tilaan pääsyn kannalta on tärkeää, että tavoitteet kumpuavat sinulta itseltäsi, eivät jonkun ulkopuolisen tahon asettamina, tai ne liittyvät johonkin suurempaan päämäärään. Arki palkitsee parhaalla mahdollisella tavalla silloin, kun voit tehdä asioita joista olet sisäsyntyisesti motivoitunut.  Merkityksellisyys voi syntyä myös liittämällä oma tekeminen johonkin suurempaan kokonaisuuteen ja löytää sille tarkoitus ja mielekkyys sitä kautta.

Luo itsellesi työrauha

Flow-kokemuksen elinehto on kyky keskittyä käsillä olevaan asiaan intensiivisesti. Kun tavoitellaan todellista uppoutumista omaan työhön, kannattaa miettiä, miten voi luoda mahdollisimman häiriöttömän ympäristön. On hyvä tiedostaa, että häiriöttömyys tarkoittaa eri henkilöille eri asioita. Ihmiset häiriintyvät eri asioista kuten metelistä ja hälinästä, visuaalisista ärsykkeistä, huonosta työasennosta, oman mielen muistutuksista jne. Häiriöelementtejä on yleensä tarjolla runsaasti, joten oma ympäristö kannattaa tietoisesti räätälöidä niin sopivaksi kuin mahdollista. Omaa ajatusta vähän väliä katkaisevat asiat (puhelin, sähköposti, some ym.) kannattaa minimoida ja välttää niin sanottua moniajoa, joka syö tehoja. Tämä myös lisää kokemusta omien rajojen asettamisesta, tunteesta että pystyy kontrolloimaan tilannetta ja omaa tarkkaivaisuutta, olemaan hetkessä.

Rohkene mukavuusalueen laitamille – aina kun mahdollista

Parhaimmillaan flow-tila syntyy kuin itsestään silloin, kun työtehtävien vaativuus ja omat taidot ovat tasapainossa. Työ ei saa olla turhauttavan vaikeaa, mutta ei tylsistyttävän helppokaan, ja siinä tulisi olla mahdollisuus oppia ja kehittyä. Kun pyrit aina kun mahdollista pääsemään tehtävissäsi taitojesi rajalle, löytyy flow-tila kuin itsestään. Mukavuusalueelta kannattaa siis rohkeasti lähteä liikkeelle ja etsiä sopivia haastavuuden tasoja eri tilanteisiin.

 Konkreettista palautetta tarvitaan modernissakin työssä

Työelämässä korostuu nykyisin valtavan paljon itseohjautuvuus ja itsensä johtaminen. Moderniin ihmiskäsitykseen tämä sopiikin hyvin. Itseohjautuvatkin työntekijät tarvitsevat kuitenkin konkreettista palautetta, jotta tietävät, milloin ovat onnistuneet työssään. Tähän ei yleensä riitä pari kertaa vuodessa saatava kehityskeskustelupalaute. Jos koet, että et saa riittävästi palautetta työstäsi, kannustan miettimään keinoja, kuinka sitä voisi rakentavasti pyytää itselleen.

 Viisi testattua ja hyväksi havaittua vinkkiä arki-flown lisäämiseen:

  • Opi tunnistamaan flow. Havainnoi itseäsi: missä tilanteissa koet flow-kokemuksia. Pyri lisäämään tietoisesti näitä elämääsi.
  • Pidä mielesi avoinna uusille kokemuksille. Hyppää rohkeasti mukaan asioihin, jotka aluksi jännittävät.
  • Ryhdy työhön, vaikka flow-tila tuntuisi siinä hetkessä kaukaiselta. Työ imaisee usein mukanaan.
  • Murra rutiineja surutta; kulje työmatka eri reittiä, tee asioita työpäivän aikana eri tavoin tai eri järjestyksessä kuin ennen. Päivitä viikkorutiinisi myös vapaa-ajan suhteen.
  • Keskity ihmiseen, on hän kollegasi, asiakkaasi tai yhteistyökumppanisi. Keskity aktiiviseen kuuntelemiseen, havainnoi hänen reaktioitaan, pyri oppimaan uusia asioita keskustelukumppaniltasi.

 

Kristiina Palmu

Kristiina Palmu

Asiakkuuspäällikkö / seniorikonsultti

Tilaa Businessliken uutiskirje:

Ota yhteyttä

Tilaa Businessliken uutiskirje

Piristämme päivääsi raikkailla työelämäteemoilla muutaman kerran vuodessa.

Kiitos uutiskirjetilauksesta!

Back To Top