skip to Main Content

Taktinen ja dynaaminen työnhakija menestyy

Työnhaun lukkotilanteet

Vaikka markkina olisi heilahtanut työnhakijan kannalta suotuisaan suuntaan, kamppailee moni uutta työpaikkaa etsivä silti edelleen tilanteessa, jossa uutta mahdollisuutta todistaa oma ammattitaito ei tahdo löytyä kovasta ponnistelusta huolimatta. Osaavia, fiksuja, hyviä ammattilaisia on urallaan mitä erilaisimmissa lukkotilanteissa, joista eteenpäin pääseminen tuntuu hetkellisesti mahdottomalta.

Lukkotilanteen taustalla voi esimerkiksi olla samalla työnantajalla tehty pitkä nousujohteinen ura, joka on kuitenkin päättynyt organisaatiomuutosten vuoksi. Myös pitkä poissaolo työelämästä, esimerkiksi ulkomailla asumisen tai perhevapaan vuoksi, luovat oman haasteensa osoittaa olevansa arvokas ja ammatillisesti ajan tasalla oleva työntekijä uudelle työnantajalle.

Taktinen ja dynaaminen lähestymistapa ratkaisuna

Rekrytoinnin asiantuntijana on erityisen palkitsevaa todistaa niitä tilanteita, joissa työnhakija pääsee haastavasta tilanteesta ponkaisemaan uuden merkityksellisen uran alkuun. Näitä menestyjiä yhdistää usein se, että he lähestyvät työnhakua tietoisella taktiikalla: lopulliseen tavoitteeseen ollaan valmiita etenemään välitavoitteiden kautta.

Taktinen työnhakija etsii itselleen edullisia ratkaisuja innovatiivisesti ja tietoisesti tarjonnan reunoja koluten. Hän ottaa aktiivisesti selvää erilaisista mahdollisuuksista, etenee ennakkoluulottomasti rekrytointikeskusteluissa vaikka pintapuolisinkin tiedoin ja sopeuttaa omat reunaehtonsa tilanteeseen. Tällainen uuden uran alkuun pääsevä henkilö on usein valmis luopumaan ainakin väliaikaisesti eduista, joihin hän on viimeisimmässä positiossaan tottunut. Hän voi ottaa vastaan määräaikaisen tehtävän, tinkiä alkupalkasta, asemastaan organisaatiossa, tittelistään jne. Hän voi hakea ja ottaa vastaan seuraavan työpaikan organisaatiosta, joka ei ole tunnettu ja vetovoimainen brändi, josta kilpailee eri työsukupolvien kovimmat osaajat.

Tietoista tinkimistä

Nämä henkilöt eivät luovu saavutetuista eduista tai tasoista uhrimielellä – ’kun en enää muuhun kelpaa’. He tekevät niin, koska eivät näe uraansa lineaarisena jatkumona, vaan ovat sisäistäneet sen, että työuraan mahtuu erilaisia ajanjaksoja, myös itse aiheutettuja ja kutsumattomia katkoksia ja notkahduksia. He ovat sopeutumiskykyisiä, pystyvät jäsentämään toiveet ja vaatimukset kulloisenkin neuvotteluasemansa mukaisesti niin, että näkevät tulevan askeleen itselleen älykkäänä siirtona. Lopullinen tavoite voi olla samassa suunnassa: vakituinen työpaikka, vastuullisempi rooli, parempi kompensaatio.

Kun haluat murtaa työnhaun lukkotilanteen, voit pohtia:

Voisitko olla kiinnostunut määräaikaisuuksista? Määräaikaisuus johtaa usein pitkäaikaiseen tai vakituiseen työsuhteeseen.

Kuinka paljon olet valmis tinkimään palkasta ja muista eduista päästäksesi askeleen oikeaan suuntaan?

Kuinka arvokkaaksi miellät CV:si tuoreimman rivin – mieti sitä ja rahallista kompensaatiota kokonaisuutena.

Mitä titteli ja organisatorinen asema (esim. esimiesrooli, johtoryhmäpositio) sinulle merkitsevät? Voitko rakentaa ammatillisen identiteettisi uudelle pohjalle luopumatta mistään todella tärkeästä?

Voisitko tehdä työtä jossain muussa kaupungissa tai maassa? Mobiili työ voi mahdollistaa jotain sellaista, jota et ole ennen pitänyt mahdollisena.

Kristiina Palmu

Asiakkuuspäällikkö / seniorikonsultti

Tilaa Businessliken uutiskirje:

Ota yhteyttä
Back To Top

Tilaa Businessliken uutiskirje

Piristämme päivääsi raikkailla työelämäteemoilla muutaman kerran vuodessa.

Kiitos uutiskirjetilauksesta!