skip to Main Content

Suurin odotuksin kohti uniikkia tuntematonta

Businessliken konsultti Eini Suominen kirjoitti jutun kokemuksiaan henkilöstöpalvelualalta aiempaan työhönsä peilaten. Miltä ala on näyttäytynyt muutama vuosi sitten sinne hakeutuneelle? 

Muistelimme työpaikalla menneitä. Businessliken alkutaipaleella tilaukset kirjattiin vihkoon, jonka lisäksi pöydällä oli faksi ja kirjoituskone. Ajankuva nauratti, mutta samalla hämmästytti myös kuulla, että henkilöstöpalveluyritystä pidettiin muutama vuosikymmen sitten vielä hankalana välikätenä. Hakeuduin mielestäni vaativalle asiantuntija-alalle ja aikamatka alan alkuvuosiin nostatti kulmiani.

Yhteiskunnan hermolla

Rekrytointi on aina kulkenut punaisena lankana urallani ja kokonaan rekrytointialalle siirtymistä siivitti halu syventää osaamista. Henkilöstöpalvelusta ja aiemmasta alastani, tulkkauksesta, löytyy yhtymäkohtia, joten siirtymä oli luonteva. Erityisesti sidonnaisuus yhteiskunnalliseen tilanteeseen yhdistää: tulkkausalan kysyntä on yhteydessä politiikkaan ja henkilöstöpalvelualan talouteen. Ammattimainen toimija molemmilla toimialoilla seuraakin ajankohtaisia tapahtumia, ennusteita ja poliittista päätöksentekoa ja on laaja-alaisesti kiinnostunut työelämästä ja sen ilmiöistä.

Kuulumisten kertominen kannattaa

Tuotamme ulkopuolelta keskeistä palvelua organisaatioihin, joiden arjessa emme itse ole mukana. Ajan hermolla olemisen lisäksi onnistumisen tärkein edellytys onkin tiivis asiakasyhteistyö. Mitä paremmin tunnemme asiakkaan maailman; toimialan, organisaation, strategian, roolit, työnkuvat sekä ihmiset – vastuineen, oikeuksineen ja persoonineen – sitä paremmin palvelemme.

Säännöllinen yhteydenpito henkilöstöpalvelufirman kanssa organisaation näkymistä parantaa valmiuksia rekrytointitarpeen konkretisoituessa. Joskus tulee joukkolähtö, joskus menee vuosia ilman henkilöstötarpeita. Kaikkeen ei voi varautua, mutta kuten muissakin suhteissa, niin tämäkin kumppanuus paranee, mitä paremmin tunnemme toisemme. Kerrothan siis aina välillä kuulumisiasi, vaikka juuri nyt ei tarvita uutta työntekijää.

Uuden ihmisen rekrytointi on iso investointi organisaatiolle, joten hyvin taustoitettu on aina puoliksi tehty ja tuo aika- ja rahasäästöjä. Työelämä on nopeasti muuttuvaa ja ajankäyttö kilpailtua mutta asiakkaan pienetkin sijoitukset suhteen ylläpitoon henkilöstöpalvelun tuottajan kanssa kannattavat rahallisestikin.

Parempi kuin itse tehty

Jokaisen rekrytointitoimeksiannon alussa lähdetäänkin taustatiedoista liikkeelle ja edetään harkitusti kohti päämäärää, joka on tuntematon. Lopputulos on uniikki ja asiakkaan tekemän valinnan hetki rekrytoijallekin aina jännittävä ja yhtä palkitseva. Kuulas Helsinki – tutkimusyrityksellä teettämämme syvähaastattelututkimuksen tulosten mukaan asiakkaamme tukeutuvat meihin, koska rekrytointifirman käyttö tuo näkemystä, ideoita ja lisäarvoa rekrytointeihin ja työnhakijoiden houkutteluun. Asiakkaamme odottavat, että rekrytointipalvelun tulee olla kustannustehokasta ja lopputuloksen parempi kuin jos organisaatio tekisi rekrytoinnin itse.

Asiakkaidemme odotukset vahvistavat huikean kehityksen, jonka ala on kokenut. Tuotamme palvelua, jonka ansiosta asiakas voi keskittyä omaan osaamiseensa. Mielikuvani alasta on osoittautunut oikeaksi. Saan tehdä merkityksellistä asiantuntijatyötä, jonka lopputulos on lisäksi joka kerta uniikki ja yllättävä!

Lue muita Businessliken blogikirjoituksia tästä.

Tilaa Businessliken uutiskirje:

Ota yhteyttä
Back To Top

Tilaa Businessliken uutiskirje

Piristämme päivääsi raikkailla työelämäteemoilla muutaman kerran vuodessa.

Kiitos uutiskirjetilauksesta!