skip to Main Content

Rekrytointi elää ajassa, ja nyt elämme merkitysten aikaa

Työnhakijalle työn hakeminen on työtä itsessään, ja haettavalla työllä on oltava merkitystä. Kaikenlaisen tiedon naputtelu eri rekrytointijärjestelmiin ei enää ole tätä päivää, sen sijaan on tärkeää saada kertoa itsestään haettavan tehtävän kannalta relevantteja asioista, ja tulla kuulluksi. että joku kuuntelee ja on kiinnostunut. Tämän havainnon pohjalta olemme Businesslikessa uudistaneet rekrytointiprosessimme ’merkityksen aikaan’.

Karsitaan turhaa ja kysytään enemmän relevantteja asioita.

Rekrytointi-ilmoittelun tarkoituksena on tavoittaa ne kandidaatit, joiden joukosta haluamme päästä valitsemaan omamme. Businesslike on uudistanut oman rekrytointiprosessinsa siten, että keskitymme oleelliseen ja annamme tilaa haettavan tehtävän kannalta merkityksellisille asioille.

Hakijat pääsevät kertomaan itsestään omin sanoin, mutta ohjatusti. Geneeriset cover letterit, joihin hakija yrittää kiteyttää kaiken osaamisiensa ja vielä jotain kiinnostavaa persoonastaankin (ja, jotka ovat siksi yhtä ongelmallisia lähettäjälle kuin vastaanottajillekin), korvautuvat kutakin tehtävää varten räätälöidyllä sisällöllä. Täsmäsisältö kiinnostaa rekrytoijaa ja tehtävän kannalta älykkäisiin kysymyksiin vastaaminen tuntuu hakijasta tarkoituksenmukaiselta ja aidosti kohti työpaikkaa vievältä.

Haettavaan tehtävään laaditaan tarkoituksenmukaiset täsmäkysymykset.

Businessliken rekrytointiprosessissa työhakemuksen ns. perusosan täyttäminen vie vain minuutin tai kaksi. Sen jälkeen hakija pääsee kertomaan itsestään, ohjatusti. Olemme kehittäneet rekrytointimallin, jossa rekrytointilomake räätälöidään aina kutakin hakua varten yksilölliseksi. Joskus se voi tarkoittaa vain LinkedIn-linkin lähettämistä ja yhteen oleelliseen kysymykseen vastaamista. Joskus kysymyksiä voi olla patteristo, jossa huomioidaan rekrytoivan yrityksen toimintaympäristö, tiimi, kulttuuri jne. hyvinkin tarkasti.

Kysymyksiin vastaaminen voi olla hakijalle haastavaa, mutta se on mielekästä.

Havaintomme on, että jokainen kertoo mielellään itsestään, omasta osaamisestaan, omista kokemuksistaan, voitoistaan ja pettymyksistään, odotuksistaan ja tulevaisuuden suunnitelmistaan, jos sillä voi varmistaa oikeanlaisen työpaikan.

Kysymyksiin vastaaminen on hyvä tapa orientoitua haettavaan tehtävään ja käydä läpi omia odotuksia tulevasta. Samalla se sitouttaa hakijaa prosessiin ja on hyvää valmistautumista mahdolliseen haastatteluun. Rekrytoiva yritys puolestaan saa relevanttia tietoa hakijasta jo etukäteen rekrytoinnin kriittisessä ensimmäisessä vaiheessa vertailukelpoisessa muodossa. Joskus hakuprosessi voidaan tarkoituksella luoda niin kevyeksi, ettei se estä tavoitellun kohderyhmän mukaan lähtöä prosessiin. Businessliken markkinanäkemys on, että nyt kannattaa panostaa hakijoihin!

Yhä täsmällisempää tietoa jo rekrytoinnin kriittisessä alkuvaiheessa.

Businesslike pystyy tuottamaan uudistetulla rekrytointimenetelmällä yhä kiinnostavamman paketin etukäteisinfoa asiakkailleen, vertailukelpoisessa muodossa. Täsmäkysymykset tuottavat myös kätevän rungon henkilökohtaiseen tapaamiseen.
Suuntaus on kohti ihmisläheisempää, henkilökohtaisempaa ja hakijakokemukseltaan erinomaisempaa rekrytointia. Nämä ovat aina olleet Businessliken vahvuus, joten meille ja asiakkaillemme tämä on vain hyvä uutinen!

Tehdään yhdessä hyviä rekrytointeja!

Tilaa Businessliken uutiskirje:

Ota yhteyttä
Back To Top

Tilaa Businessliken uutiskirje

Piristämme päivääsi raikkailla työelämäteemoilla muutaman kerran vuodessa.

Kiitos uutiskirjetilauksesta!