skip to Main Content
Miten Businessliken Hakijaverkostot Syntyvät?

Miten Businessliken hakijaverkostot syntyvät?

Rekrytoijan työ on jatkuvaa dialogia ja suhteiden luomista erilaisten ihmisten kanssa. Kun lupaamme asiakkaillemme, ettemme koskaan aloita rekrytointia tyhjältä pöydältä, perustuu se juuri näihin omiin verkostoihin, oikeisiin ja aitoihin ihmiskontakteihin.

Mitä nämä Businessliken arvokkaat kontaktit ovat? Yksi tällainen syntyi monivuotisesta yhteistyöstä SOK:n kanssa.

SOK Palveluässän palveluesimies Sari Oinonen oli pitkäaikainen rekrytointiyhteistyökumppanimme. Sarin kanssa teimme hyvää yhteistyötä vuosia. Opimme tuntemaan Sarin esimiestaidot omien työntekijöidemme palautteen pohjalta. Sari vakuutti meidät konsultit kerta toisensa jälkeen nopealla päätöksentekokyvyllään, jäsennellyllä ja analyyttisella palautteenannollaan, oikeudenmukaisuudellaan ja paneutuvuudellaan siihen mitä teki. Kun Sarin tuli aika etsiä uusia haasteita omien töiden siirtyessä toiselle paikkakunnalle, hän otti meihin yhteyttä. Tällä kertaa jättääkseen tietonsa käyttöömme. Näin syntyi jälleen uusi arvokas kontakti hakijaverkostoomme.

ASIAKASKOKEMUKSESTA TYÖNAKIJAKOKEMUKSEEN ON LYHYT MATKA

Sari Oinonen kertoo yhteistyöstään Businessliken kanssa: ”Rekrytointiprosessissa on aina paljon pelissä. Substanssin osaamisen lisäksi siinä on mukana aimo annos tunnetta. Ei riitä, että henkilö osaa. On sovittava työyhteisöön ja sen arvoihin, pitää pystyä solmimaan luottamuksellinen suhde.

Businessliken kanssa luottamus oli rakennettu jo vankalle pohjalle. Tiesin, että henkilövalintoihin käytetään aikaa ja paneudutaan huolella työnantajan asettamiin tavoitteisiin. Olinhan heidän kauttaan päässyt tutustumaan hyvin profiloituihin kandidaatteihin, välillä tiukoissakin aikatauluissa. Olin päässyt seuraamaan, miten ihmiset kohdattiin yksilöinä, omine vahvuuksineen ja toiveineen. Tiesin, että kaiken sen takana oli tinkimätön ajatus siitä, että juuri se oikea tyyppi ja työ kohtaavat.

Kun tuli aika katsastaa työmarkkinatilannetta pöydän toiselta puolelta, tuntui hyvältä, että oli jo olemassa kontakti luotettavaan partneriin. Nyt pääsin itse käymään yhdessä konsultin kanssa läpi omaa tilannettani, aikataulua, mahdollisuuksia, ja ennen kaikkea toiveitani, kehittymistä ja motivaatiota uusille haasteille. Nämä olivat niitä keskusteluja, joiden pohjalta olin saanut itse kohdata loistavia henkilöitä rekryjä tehdessäni. Avoin, luottamuksellinen ilmapiiri, jossa ammatikseen rekrytointeja ja henkilöarviointeja tekevä ihminen kohtaa toisen, on myös hyvä kannustin omaan aktiivisuuteen.

Ja viimeisimpänä muttei vähäisimpänä arvona: Halu palvella asiakasta asiantuntevasti ja sydämellä näkyy myös hyvinä lopputuloksina!”

Marju Vuorensalmi

Marju Vuorensalmi

Johtava konsultti & partneri

Tilaa Businessliken uutiskirje:

Ota yhteyttä

Tilaa Businessliken uutiskirje

Piristämme päivääsi raikkailla työelämäteemoilla muutaman kerran vuodessa.

Kiitos uutiskirjetilauksesta!

Back To Top