skip to Main Content

Mitä positiivista etäyhteyksin toteutettava rekrytointi on tuonut tullessaan?

Rekrytointi on prosessina ollut aktiivisessa kehittymisvaiheessa jo ennen koronaakin, sillä rekrytointia sutjakoittavaa tekniikkaa on tullut markkinoille ja otettu yrityksissä käyttöön monipuolisesti viime vuosina. Myös erilaisia testi- ja esitehtäväelementtejä on ollut helppo sujauttaa räätälöityyn prosessiin fiksuihin kohtiin, jolloin rekrytointiprosessi on usein muotoutunut eräänlaiseksi etä- ja lähikontaktien hybridiksi.  Moni käytti jo ennen koronaakin etätapaamisia etenkin alkuvaiheen tutustumisessa, mutta korona-vuoden aikana ammattimaisten puhtaiden virtuaalirekrytointien määrä ymmärrettävästi räjähti.

Videotapaaminen on paras keino simuloida kasvotusten tapahtuvaa työhaastattelua ja sen avulla saa kandidaatista aika pitkälle saman kuvan kuin olemalla fyysisesti samassa tilassa. Rekrytoija pystyy arvioimaan muun muassa vuorovaikutustaitoihin, kehonkieleen ja jopa perustason IT-osaamiseen liittyviä taitoja videotapaamisessa. Tähän tarvittava tekniikka ja osaaminen oli lähes kaikilla rekrytoijilla olemassa, ja keskustelu etärekrytoinnin riskeistä onkin pyörinyt enemmän sellaisten teemojen ympärillä kuin ’minkälaisen hakijakokemuksen luot virtuaalihaastattelussa’ ja ’jääkö jotain sellaista oleellista huomaamatta kandidaatista, joka saman pöydän ääressä istuttaessa tulisi esille’.

Hyötyjä, joita rekrytoinnin etätapaamiset tuovat tullessaan:

Hakijoiden tavoitettavuus

Fyysinen työpaikka ja työntekijät ovat entistä useammin eri paikkakunnilla tai eri maissa. Tätä vasten peilaten on kömpelöä, jos itse rekrytointi vaatisi fyysistä liikkumista. Työnantajalle avautuu aivan erilainen hakijapooli ja mahdollisuudet, jos fyysisen sijainnin merkitys vähenee. Ja myös selektiiviset työnhakijat lähtevät helpommin mukaan rekrytointiprosessiin, joka on heille mahdollisimman vaivaton.

Ajankäyttö

Koska ihmisten ei tarvitse enää kuluttaa aikaa tullakseen työhaastatteluun, saadaan enemmän joustavuutta haastatteluaikojen sopimiseen sekä tulee vähemmän peruutuksia ja aikataulumuutoksia. Voi sanoa, että virtuaalitapaamisin toteutettu rekrytointi on usein aidosti ketterämpi ja usein myös nopeampi. Lisäksi videotapaamisessa on monesti enemmän aikaa itse tapaamiseen, koska sitä ei kulu fyysiseen paikkaan hakeutumiseen.

Taloudellinen hyöty

Virtuaalitapaaminen on hakijaystävällisempi ajankäytöllisesti, mutta usein myös taloudellisesti. Sitä varten ei tarvitse yleensä ottaa palkatonta vapaata tai käyttää saldotunteja siihen, vaan tapaaminen onnistuu esimerkiksi ruokatunnin aikana kätevästi tai liukumia hyödyntäen.

Rennompi ja aidompi kohtaaminen

Videotapaaminen tarjoaa usein mielenkiintoisia ja persoonallisia kohtaamisia, kun haastattelun osapuolet ovat omassa ympäristössään. Hakija pääsee viestimään myös valitsemallaan ympäristöllä haluamiaan asioita rekrytoijalle. Koska maasto on molemmille osapuolille tasapuolinen, on vuorovaikutuksellinen asetelmakin tasapuolisempi ja tunnelma vapautuneempi. Rentona haastateltavan on helpompi olla oma itsensä ja antaa aidompi kuva itsestään myös persoonana.

Oleellinen osaaminen keskiössä

Joissain tapauksessa videon välityksellä tapahtuva keskustelu ohjaa rekrytoijan keskittymään oleellisen osaamisen kartoittamiseen, eikä huomio kiinnity niinkään esimerkiksi ulkoisiin pintapuutteisiin. Tämä mahdollisesti tasapuolistaa tilannetta kandidaattien välillä.

Halo-efekti himmenee

On ihan perusteltua miettiä, mitä lisäarvoa fyysinen kontakti aidosti tuo rekrytointiprosessiin tai sen eri vaiheisiin. Kuinka paljon vaikka tietynlainen kättely vaikuttaa rekrytoijan mielikuvaan henkilöstä? Fyysinen olemus saattaa joskus vaikuttaa päätöksentekoon liikaa ja vinouttaa sitä. Rekrytoijan objektiivisuus heikentyy haloefektissä, jossa haastattelija yhdistää haastateltavan jonkin positiivisia tunteita herättävän tekijän tämän ammatillisiin ominaisuuksiin.

Tietoa taidoista kommunikoida mobiilisti – puolin ja toisin

Etähaastattelut paljastavat työnhakijan ja työnantajan edustajan taidot kommunikoida mobiilisti. Jos työntekijälle on tärkeää, että jatkossa töitä päästään tekemään etänä, hän pystyy jo työhaastattelutilanteessa näkemään, sopiiko etätyö työnantajalle vai joutuuko siitä väittelemään ja sopimaan aina tuntikohtaisesti. Myös työntekijän etävuorovaikutustaidot ovat nykyään yleensä aina työnantajalle tärkeä asia, koska työnkuvat sisältävät tyypillisesti etäkokouksia ja etätiimityötä. Jos työnhakija ei pysty sopeutumaan etähaastatteluun, hän ei todennäköisesti onnistu hakemassaan työssäkään.

Ympäristöystävällisyys

Ei matkustamista, ei paperia!

Etähaastatteluilla kenties menetetään jotain fyysiseen kohtaamiseen liittyvää – onko kaikki menetetty oleellista? – mutta samalla saadaan tietoa paljon sellaisista asioista, joihin ei saman pöydän äärellä istuessa päästä kiinni.

Livetapaamisella on useimmiten vielä paikkansa ennen lopullista päätöksentekoa, puolin ja toisin. Työpaikan vaihtaminen ilman, että on nähnyt sekä fyysisen työpaikan että tulevat lähimmät työkaverit, on usein vielä haastava ajatus. Kaikki vaiheet tätä ennen voidaan hoitaa ketterästi ja laadusta tinkimättä, jopa niin että oleellisille keskusteluille on jäänyt kummankin osapuolen kalentereissa enemmän aikaa kuin perinteisessä fyysisiin tapaamisiin perustuvassa rekrytointiprosessissa.

Kristiina Palmu

Kristiina Palmu

Asiakkuuspäällikkö / seniorikonsultti

Tilaa Businessliken uutiskirje:

Ota yhteyttä
Back To Top

Tilaa Businessliken uutiskirje

Piristämme päivääsi raikkailla työelämäteemoilla muutaman kerran vuodessa.

Kiitos uutiskirjetilauksesta!