skip to Main Content
Ketterä HR: Siirtyminen Ihmetyksestä Tekoihin

Ketterä HR: siirtyminen ihmetyksestä tekoihin

Ensikosketus ketterään organisaatioon oli unohtumaton elämys

Kohtasin ensimmäisen kerran leanin ja ketterän työkulttuurin käsitteen vuonna 2010, jolloin olin opintoihini liittyvällä yritysvierailulla Futuricessa. Näin jälkeenpäin ajatellen vierailukohde oli todella osuva meille työelämässä jo vakiintuneet toimintatavat ja ’totuudet’ omaksuneille naisjohtajille ja -päälliköille. Futuricessa korostettiin avointa ja läpinäkyvää työkulttuuria, ja sen toimintamalli perustui luottamukseen. Työntekijöillä oli pääsy kaikkeen päätöksenteossa tarvittavaan tietoon, esimerkiksi kaikkiin yrityksen talouslukuihin.

Tämä herätti meissä vierailijoissa ihailua, hämmennystä ja ennen kaikkea loputtomasti kysymyksiä: miten voitte ajatella ja toimia noin? Riskit? Ehkä teillä toimii, mutta ei todennäköisesti isommissa yrityksissä tai organisaatioissa, joissa on vuosikymmeniä työskennelleitä henkilöitä. Futuricessa koko toimintatapa vaikutti perustuvan hyvin erilaiseen ihmiskäsitykseen verrattuna omiin toimintaympäristöihimme. Eikä sellaista tietenkään voinut pureksimatta niellä.

Olemmeko valmiita moderniin ihmiskäsitykseen?

Futuricen raikkaalta tuntuva toimintafilosofia jäi mukavalla tavalla mietityttämään. Viisi vuotta myöhemmin ketterä ja lean –toimintatapa herättää edelleen samaa pohdintaa siitä, miten omissa organisaatioissamme voisimme hyödyntää tuota, jo todistetustikin menestystä ja kilpailukykyä tuottavaa, toimintamallia.

Monessa organisaatiossa alkaa jo tuntua siltä, että voisimme olla valmiita sen taustalla olevaan moderniin ihmiskäsitykseen. Tämän näkemyksen mukaan esimerkiksi tiimit pystyvät toimimaan itsenäisesti asettaen yhteisiä tavoitteita, ja läpinäkyvät käytännöt sekä riittävä tiedon saatavuus auttavat työntekijöitä tekemään kaikin puolin älykkäitä päätöksiä itsenäisesti.

Pohdinnan kautta konkreettisiin tekoihin

Viime aikoina on useista kanavista ponnahtanut kiinnostavia esimerkkejä siitä, kuinka eri organisaatioissa on otettu konkreettisia askeleita kohti ketterämpää toimintatapaa. Futurice-kokemukseni vuoksi huomaan herkästi uutisvirrasta asioita, jotka viestivät tätä muutosta. Kiinnostavia esimerkkejä ovat perinteisten kehityskeskustelujen vaihtaminen valmentavampiin toimintatapoihin ja avoimemman palautteen antamisen kulttuuriin kuten esimiehen kalenterista varattaviin one to one -aikoihin.

Ketteryys on alkanut löytää tietään konservatiivisuutta uhmaavien start uppien ohella myös vakiintuneempiin toimintaympäristöihin. Asteittain on kyseenalaistettu aiemmat toimintatavat ja käsitykset henkilöstöstä, työntekijöistä, ihmisistä jotka meillä työskentelevät. Kokemusten julkinen jakaminen rohkaisee pohtimaan myös oman yrityksen, osaston, tiimin ja oman suorituksenkin ketteryyttä ja ajanhenkisyyttä.

Tukifunktiot päivittävät omat toimintatapansa

Ketterät toimintamallit ovat vähitellen löytäneet myös tukifunktioiden, kuten henkilöstöhallinnon, toimintamalleihin. Ketterä henkilöstöhallinto on syntynyt tarpeesta integroida HR-työ liiketoiminnan nopeasti vaihtuviin tarpeisiin, jolloin on kyettävä reagoimaan nopeasti esiin tuleviin haasteisiin. Sillä, miten HR kykenee tukemaan esimerkiksi liiketoiminnan rekrytointitarpeita, on melkoinen vaikutus koko organisaation ketteryyteen.

Ketteryys kohtaa rekrytoinnin

Henkilöstöhallinnoissa pohditaan, miten voidaan yhdistää arvon tuottaminen, asiakastyytyväisyys ja työn ilo sopivalla tavalla.  Nykyisessä roolissani rekrytointiyrityksen konsulttina näen asiakasyritystemme ketteröittävän omia rekrytointikäytäntöjään. Kumppanille ulkoistetaan rekrytointiprosessista toistoja ja aikaa syöviä vaiheita: hakukanavien aktiivinen hallinnointi, hakemusten käsittely, ensimmäisen kierroksen haastattelut ja niiden pohjalta kiinnostavimpien ehdokkaiden valikoiminen esittelyyn. Näihin vaiheisiin nivoutuu runsaasti aikaa sitovia toimintoja kuten työnantajamielikuvaa kehittävää työnhakijaviestintää.

Koska rekrytointiyrityksen koko organisaatio on viritetty ydintehtävää ajatellen, on sopivien kandidaattien löytäminen tehokasta. Asiakas pääsee uudelleen kiinni prosessiin vaiheessa, jossa kiinnostavimmat kandidaatit ovat motivoituneena ja kaikin puolin valmiina syventäviä haastatteluja ja testauksia varten.

Vaatimus ketterään toimintaan tuntuu myös rekrytointiyrityksen arjessa ja omissa prosesseissa konkreettisesti. On oltava kaikilla tasoilla valmis siihen, että rekrytoinnin kärkeä ja suuntaa voidaan tarvittaessa muuttaa nopeastikin. Ketterä rekrytointi jättää aina tilaa myös positiivisille sattumuksille ja tarpeen mukaan valituille, ’perusprosessista’ poikkeaville, tulokulmille ja taktiikoille; maalaisjärjelle ja intuitiolle.

Lue myös asiantuntijahaastattelumme ”Riina Hellström: Lean uudistaa HR-ajattelun”.

Tarvitsetko apua rekrytointiin? Ota yhteyttä! Autamme mielellämme.

Kristiina Palmu

Kristiina Palmu

Asiakkuuspäällikkö / seniorikonsultti

Tilaa Businessliken uutiskirje:

Ota yhteyttä

Tilaa Businessliken uutiskirje

Piristämme päivääsi raikkailla työelämäteemoilla muutaman kerran vuodessa.

Kiitos uutiskirjetilauksesta!

Back To Top