skip to Main Content

Jatkuva muutos edellyttää uutta näkökulmaa strategiatyöhön

Perinteisesti muutos on nähty prosessina: Yrityksen ylin johto suunnittelee aika ajoin täsmällisiä strategisia ”muutosharppauksia” pyrkimyksenä saada muuttuva ympäristö kiinni. Kuten tiedämme, muutos on kuitenkin yhä enemmän jatkuvaa. Jatkuvassa muutoksessa organisaatiot muokkautuvat jatkuvasti pysyäkseen alati muuttuvan ympäristönsä tahdissa. Tänä päivänä johtajan tärkein tehtävä onkin luoda hyvä ilmasto muutokselle.

Strategia harvoin toteutuu sellaisena kuin miksi ylin johto sen on suunnitellut

Strategisesti tärkeä muutos ei todellisuudessa aina synny prosessimaisesti johdon suunnittelemana ja ”valu” organisaatiossa ylhäältä alas. Yrityksen kannalta elintärkeä muutos voi yhtä hyvin lähteä ns. ruohonjuuritasolta. Esimerkiksi asiakasrajapinnassa työskentelevät ihmiset näkevät toiminnan vahvuuksia ja heikkouksia. Heillä on potentiaalia määrittää, mihin suuntaan yritystä pitäisi kehittää, jotta se menestyy myös tulevaisuudessa.

Työntekijöiden oivalluksista yrityksille menestyskonsepti?

Nykyaikaiset johtajat ymmärtävät, että vuoropuhelu, kuuntelu ja osallistaminen ovat parhaita tapoja päästä selville ihmisten kokemuksista ja näkemyksistä eri puolilla yritystä. Se on myös paras tapa saada ihmiset mukaan strategiaan. Kyllä, se vie aikaa ja tuntuu vaivalloiselta. Tapa on kuitenkin tutkitusti vaivan arvoista. Ottamalla mukaan jo suunnitteluvaiheessa erilaisia ihmisiä eri puolilta organisaatiota, yritys voi löytää aivan uusia kilpailukykyisiä malleja, jopa uudenlaisen strategian.

Esimerkiksi KPMG-yhtiössä Alankomaissa valtuuksia siirrettiin ylimmältä johdolta alemmalle tasolle. Tämän tuloksena strategiatyö alkoi edetä tehokkaasti ja synnytti aivan uudenlaisia oivalluksia. Nämä oivallukset ovat sittemmin muuttaneet yritystä ratkaisevasti. Jälkikäteen on todettu, että ellei yritys olisi luopunut perinteisestä tavastaan tehdä strategiatyötä ja tarkastellut sen sijaan ongelmia monista näkökulmista ja monilla tavoilla, se ei olisi saavuttanut niin hyviä tuloksia. Se ei olisi myöskään saanut henkilöstöä sitoutumaan muutoksiin ja innostumaan niistä.

Ihmiset ovat ratkaisu, eivät ongelma

Nykyaikaisten johtajien tehtävä on myöntää aikaa ja tilaa muulle henkilöstölle pysähtyä pohtimaan organisaation toimintaa ja sen kehittämistä. Myös muutoksen vastustajia kannattaa kuunnella. Se edellyttää johtajilta valmiutta hyväksyä epävarmuutta, erilaisia näkemyksiä sekä kykyä muokata omia alkuperäisiä ajatuksiaan tarvittaessa.

Tässä on uudenlainen haaste myös HR-ihmisille. Ihmisten valmiutta elää jatkuvassa muutoksessa on tärkeää kehittää. Tätä taitoa edellytetään kaikilta yrityksen työntekijöiltä, ylintä johtoa myöden. Myös ihmisten inhimillisen pääoman ja yhteisen vastuun merkitys korostuu. Kuten työssä ylipäätään, erityisesti yrityksen tulevaisuutta suunniteltaessa ihmiset haluavat osallistua, keskustella ja tulla kuulluiksi – vähintäänkin omaan työhön ja siihen liittyvien suunnitelmien osalta.

Oli työntekijä sitten vakituinen tai määräaikainen, vuokratöissä tai yrityksen oma työntekijä, jokainen voi lopulta olla strategian kannalta merkittävä toimija.

Tutustu Businesslikeen ja sen tarjoamiin rekrytointipalveluihin täältä.

Tilaa Businessliken uutiskirje:

Ota yhteyttä

Tilaa Businessliken uutiskirje

Piristämme päivääsi raikkailla työelämäteemoilla muutaman kerran vuodessa.

Kiitos uutiskirjetilauksesta!

Back To Top