skip to Main Content

Henri Johansson: Videolla olet IN

Yritysvideobuumi on räjähtänyt käsiin, ainakin jos kysyy asiaa alan tekijöiltä. ”Näin todellakin on”, vastaa Henri Johansson luovasta ja innovatiivisesta Videolle.fi -tuotantoyhtiöstä. 

Yritykset toimialaan ja kokoon katsomatta hyödyntävät videoita viestinnässään hyvin eri tavoin kuin esimerkiksi vain viisi vuotta sitten. Tuotannot ovat monipuolistuneet ja perinteisen television katselun rinnalle on tullut uusia digitaalisia kanavia. ”Sisällöt siirtyvät nyt videolle. Yleisesti ottaen on upeaa, että yritykset ovat omaksuneet videon osaksi yritysviestintää laajalla mittakaavalla”, hehkuttaa Henri Johansson.

Videon viehko perustuu tarinankerrontaan, jaettavuuteen ja mitattavuuteen

Henri Johansson: ”Videon vaikutus perustuu sen visuaalisuuteen, huomioarvoon ja kykyyn herättää ajatuksia ja tunteita sekä sen tarinallisuuteen. Videot nostavat yrityksen profiilia hakukoneissa, niitä on helppo jakaa sosiaalisessa mediassa ja niiden tuottamia tuloksia on helppo mitata luotettavasti. Elämme aikakautta, jossa kuluttajia pommitetaan jatkuvasti erilaisilla markkinointiviesteillä – video voidaan helposti kohdentaa oikeaan aikaan ja oikeaan yleisöön. Video on tehokas työkalu, koska sen avulla on helppo viihdyttää, koskettaa, opettaa ja tarjota mieleenpainuvaa sisältöä. Äänenpainot, ilmeet ja musiikki luovat vahvoja tunnesiteitä ja -tiloja.”

Video profiloi yläviistoon kohtuukustannuksin

Mielikuva videon kalleudesta ei enää pidä paikkansa. ”Video on ennen kaikkea monipuolinen, joustava ja mukautuva viestintäväline. Se taipuu moniin eri käyttötarkoituksiin ja medioihin: tuote-esittelyihin, palvelukuvauksiin, brändivideoihin, testimoniaaleihin, some-kampanjoihin, tapahtumakuvauksiin, animaatioihin ja mainoksiin”, summaa Johansson. Kehittyneet digitaaliset työkalut, yhä ketterämmät tuotantomenetelmät ja kevyempi kalusto sekä videoihin liittyvän osaamisen ja asiantuntemuksen kasvu mahdollistavat videotuotantojen käyttämisen kaikenkokoisten yritysten yritysviestinnässä.

Videolla olet ”ajan tasalla”

Modernin yrityksen viestintäarsenaaliin kuuluvat useat eri kanavat. Teknisesti laadukkaiden videoiden avulla yritys viestii olevansa “ajan tasalla”. Kohderyhmien puhuttelu mielikuvin on usein tehokkainta juuri videolla.

”Eräänlaisia trendejä ovat sisäisen viestinnän videot ja opastusvideot, kuten esimerkiksi reseptivideot. Myös tapahtumiin liittyvät taltioinnit ovat haluttuja”, kertoo Johansson tämän päivän videotrendeistä.

Paluu tulevaisuuteen, tahdotko mennä vanhaan vai uuteen…

Tuotantojen tekninen laatu ja kokonaan uudet teknologiat luovat videolle ennennäkemättömiä uusia mahdollisuuksia, mutta myös kokonaan uudet käyttötarpeet ja -mahdollisuudet pullahtavat esiin alati paremman laadun ja kehittyvien teknologioiden myötä.

”Tulevaisuuden suuria trendejä ovat 360-videot, videoiden optimointi mobiilialustoille sekä interaktiiviset videot ja erilaiset virtuaalitodellisuuteen integroituvat videoratkaisut. Näiden alojen teknologiaa ja liiketoimintaa on jo olemassa, ja niiden merkitys tulee kasvamaan. Lisäksi konseptoidut kokonaiskampanjat ovat tulevaisuuden trendi. Yritysten tarpeet koskevat yksittäisten videoiden sijaan kasvavassa määrin printin, digin, videon ja muiden viestintämuotojen optimaalisen yhdistelmän rakentamista. Viestintäalustojen käyttö monipuolistuu, perinteisemmän sosiaalisen median rinnalla yleistyvät uudet palvelut ja mediat, joista tällä hetkellä pinnalla ovat mm. Periscope ja Snapchat.”

Tutustu Businessliken yritysvideoon tästä.

Tilaa Businessliken uutiskirje:

Ota yhteyttä

Tilaa Businessliken uutiskirje

Piristämme päivääsi raikkailla työelämäteemoilla muutaman kerran vuodessa.

Kiitos uutiskirjetilauksesta!

Back To Top