skip to Main Content

Haluatko tietää millaisia ihmisiä Businessliken kautta rekrytoitiin vuonna 2020?

Kokosimme dataa siitä, millaisia ihmisiä Businessliken kautta työllistyi vuoden 2020 aikana. Yleisenä havaintona voidaan todeta, että suurimmalla osalla oli vähintään ammattikorkeakoulututkinto, he olivat iältään 25-44-vuotiaita ja työskentelivät suurella todennäköisyydellä taloushallinnon ja rahoituksen tehtävissä.

Mutta, katsotaanko asiaa vielä tarkemmin? Keräsimme tietoa rekrytoinneista mm. ikäjakauman, koulutustason, työsuhteen laadun (määräaikainen, vakituinen) ja roolin vaativuustason sekä työskentelytoimialan mukaan.

70 %:ia Businessliken kautta työllistyneistä oli 25-44-vuotiaita

Ikähaitarin 25-44-vuotiaat osuus työllistyneistä kasvoi edellisvuodesta noin kymmenellä prosentilla. Merkittävä nousu juuri tämän ikäryhmän työllistymisessä saattaa liittyä mm. seuraaviin vuoden 2020 ilmiöihin:

Suorarekrytointien osuus Businessliken koko vuoden rekrytointitoiminnasta kasvoi merkittävästi: Vuonna 2020 kauttamme hakuun tulleet suorarekrytointitoimeksiannot edustivat työnkuvia, joissa edellytettiin kohtuullista, noin viiden vuoden työkokemusta ja korkeaa koulutusta, mutta ei vielä  senior-tason tämäkkää kokemusta. Vaativimpien senior- ja manager-tason tehtävien osuus laski huomattavasti edellisvuodesta ja ne korvautuivat asiantuntijatason tehtävillä (+12 %). Tämä on todennäköisesti suosinut uransa alkupuolella olevien työllistymistä.

Koronavuosi toi mukanaan myös uuden työelämätaitovaateen: etäperehtyminen ja etätyövalmiudet. Teknisten taitojen korostuminen, etäperehdytys ja siitä sujuvasti etätyöhön siirtyminen sekä itsensä johtamisen kokemus suosivat todennäköisesti nuorempaa ikäpolvea. Uusina tehtävänimikkeinä nousivat hakuun muun muassa erilaiset e-commerce-roolit sekä monikanavainen asiakaspalvelu.

Vuonna 2020 työt jakautuivat vaativuustasoltaan karkeasti 50/50

Jaottelemme rekrytoimamme tehtävät karkeasti kolmeen vaativuustasoon: assistenttitaso, asiantuntijatehtävät sekä vaativat asiantuntijatehtävät / manager-tason tehtävät. Assistenttitason tehtäviin luemme taloushallinnon tehtävistä muun muassa reskontrat ja taloushallinnon assistentti- ja koordinaattoritehtävät, rahoituspuolelta selkeiden assistenttitehtävien lisäksi erinäiset b/o-tehtävät sekä tietysti perinteisemmät myynnin ja markkinoinnin sekä yleishallinnon assistenttitehtävät.

Vuonna 2020 tehtävät jakautuivat vaativuustason mukaan karkeasti 50/50. Tehtävistä 54 %:ia edusti assistentti-koordinaattoritasoa ja loput 46 %:ia eri vaativuustason asiantuntijatehtäviä sekä manager-tason tehtäviä. Asiantuntijatehtävien osuus kasvoi edellisvuodesta. Hiukan yli puolet vuoden 2020 rekrytoinneista oli silti edelleen monipuolisia assistenttitason tehtäviä, tyypillisesti taloushallinnon ja rahoituksen kentillä.

Vuokraus ja rekrytointi fifty-fifty

Vuonna 2020 Businessliken työpaikoista 47 %:ia oli vakituisia ja 53 %:ia määräaikaisia vuokratyösuhteita. Vakituisrekrytointien osuus kasvoi edellisvuodesta 12 %:ia. Vuokratyösuhteiden kesto oli keskimäärin kahdeksan kuukautta.  Ja merkille pantavaa oli se, että 88 %:n varmuudella vuonna 2020 alkanut vuokratyösuhde jatkui pidempään kuin mitä alun perin oli sovittu.

Businessliken rekrytointien vahvana kivijalkana ovat taloushallinto ja rahoitus. Ne edustivat noin puolta kaikista rekrytoinneista vuonna 2020. Viime vuonna nähtiin selkeä nousu HR- ja palkkahallintotehtävien rekrytoinnissa (osuus 20 %). Myynnin support-tehtävät sekä muut tehtävät yhteensä muodostivat noin 30 %:ia kaikista rekrytoinneista.

Businessliken työntekijät ovat korkeasti koulutettuja

Ylempi korkeakoulututkinto on yli 32 %:lla rekrytoiduista ja amk-tutkinto noin 37 %:lla työntekijöistä. Koulutuksen merkitys on entisestään korostunut.

Mitä odotettavissa ensi vuonna?

Lähes koko vuotta 2020 varjosti korona ja siksi kokonaisvolyymimme laski selkeästi. Emme kuuluneet koronavuoden voittajiin, mutta selviytyjiin kuuluimme. Luottamukselliset ja pitkäaikaiset asiakassuhteemme ja se, että yrityksen perusasiat ovat kunnossa, on ollut meille elintärkeää.

Rekrytointivuotta 2021 odotamme uteliaina. Odotamme millä tavoin esimerkiksi anonyymi rekrytointi, palkka-avoimuus työpaikkailmoittelussa, tulevan eläkeputkilainsäädännön heijastukset ja orastava talouskasvu tulevat näkymään omassa työssämme ja asiakkaidemme rekrytoinneissa.

Tilaa Businessliken uutiskirje:

Ota yhteyttä
Back To Top

Tilaa Businessliken uutiskirje

Piristämme päivääsi raikkailla työelämäteemoilla muutaman kerran vuodessa.

Kiitos uutiskirjetilauksesta!