skip to Main Content

Haluatko tietää millaiset ihmiset työllistyivät Businessliken kautta vuonna 2019?

Kokosimme dataa siitä millaisia ihmisiä Businessliken kautta työllistyi vuoden 2019 aikana. Yleisenä havaintona voi todeta, että suurimalla osalla oli vähintään ammattikorkeakoulututkinto, he olivat iältään 25-44 vuotiaita ja työskentelivät todennäköisimmin taloushallinnon ja rahoituksen tehtävissä.

Alla tarkennetusti työntekijäjakaumaa iän, koulutustason, työsuhteen laadun ja roolin vaativuustason sekä toimialojen mukaan:

60% Businessliken kautta työllistyneistä oli 25-44 vuotiaita.

Myös viisikymppiset olivat hyvin edustettuina, sillä nuoria alle 25 vuotiaita työllistyneiden joukossa oli vain 3 %. Tämä on luonnollista, sillä suurin osa Businessliken asiakkaista odottaa työntekijöiltä tehtävään soveltuvan koulutuksen lisäksi jo useamman vuoden relevanttia työkokemusta. Businesslike tarjoaa ammattilaisille koulutusta ja osaamista vastaavaa työtä.

Olemme lisäksi jaotelleet tehtävät karkeasti kolmeen vaativuustasoon: assistenttitaso, asiantuntijatehtävät sekä vaativat asiantuntijatehtävät / Manager-tason tehtävät. Assistenttitehtäviin luetaan myös koordinaattorit, erikoistuneet asiakaspalvelutehtävät sekä taloushallinnon perustehtävät kuten reskontrat, laskuttajat ja rahoituksen b/o-tehtävät jne. Vuonna 2019 työt jakautuivat karkeasti 60/40 siten, että 60% tehtävistä asettui assistentti-koordinaattori-akselille sekä junior-tason asiantuntijatehtäviin.

Vuonna 2019 40% Businessliken työpaikoista oli vakituisia ja 60% vuokratyösuhteita. Olimme ’miehittämässä’ vuoden 2019 aikana useampaa rahoitusasiakkaillamme käynnissä ollutta projektia, joiden kestot vaihtelivat 3-4 kk välillä, tämä näkyy vuokratyösuhteiden määrässä. Vuokratyösuhteista n. 40% kesti yli 6 kk, tyypillisesti ne nivoutuivat perhevapaisiin.

Toimialoittain tehtävät jakaantuivat kolmeen lähes yhtä suureen kategoriaan seuraavasti: Rahoitusalan tehtävät n. 28%, taloushallinnon tehtävät n. 33%, muut alat n. 30% ja IT n. 7%.

Businessliken työntekijät ovat korkeasti koulutettuja. Korkeakoulututkinto on n. 30%:lla ja amk-tutkinto n. 35%:lla työntekijöistä. Keskiasteen tutkinto 27%:lla ja perusasteen 8%:lla.

Alkuvuosi oli työnhaun kannalta vilkasta aikaa, loppuvuotta kohden työtilanne kiristyi.

Seuraavaksi suuntaamme katseemme kohti iloista kakskytlukua ja toivotamme onnea kaikille, joiden työnhaku on ajankohtaista, toivottavasti saamme olla siinä mukana.

Samalla toivomme hyvää yhteistyön uutta vuotta uusien ja tuttujen asiakkaiden kanssa – teemme parhaamme rekrytointienne eteen.

 

Tilaa Businessliken uutiskirje:

Ota yhteyttä
Back To Top

Tilaa Businessliken uutiskirje

Piristämme päivääsi raikkailla työelämäteemoilla muutaman kerran vuodessa.

Kiitos uutiskirjetilauksesta!