skip to Main Content

Ensimmäinen kesätyöpaikkakokemus voi rakentaa käsityksen työelämästä koko loppuelämäksi

Kolmannes nuorista pelkää, että työelämä on liian raskasta. Tällaisen vastauksen luimme vastikään Nuorten tulevaisuusraportista. Mitä me kesätyönantajat voisimme tehdä nuorten positiivisemman työelämäkäsityksen eteen ja miksi se on meille kaikille niin tärkeää?

Kaiken hyvän alku on onnistunut perehdytys

Hyvä perehdytys alkaa oikeastaan jo työpaikkailmoituksesta, sillä siinä kuvataan yhteisen tekemisen edellytykset ja odotukset. Jos tehtävä kuvataan ilmoituksessa ymmärrettävästi, samastuttavasti ja innostavasti, se saa hakijan tuntemaan jo alusta alkaen halun kuulua joukkoon.

Työhaastattelussa käydään läpi työnkuva ja molemminpuoliset odotukset, jotta ne vastaavat mahdollisimman hyvin tulevan kesän todellisuutta, eikä pettymyksiä syntyisi.

Kun tähän asti on kunnialla päästy, on edessä vielä todellinen monen yrityksen koetinkivi. Ensimmäinen työpäivä ja ensimmäiset viikot.

Laadukas ja ikimuistoinen perehdytysprosessi voisi edetä vaikkapa näin:

Ensimmäisenä päivänä työpaikalla odottaa hakuprosessista tuttu esihenkilö. Hänellä on valmiina uuden tulijan työvälineet, sähköpostitunnukset, sähköpostissa valmiiksi kirjoitettu tervetuloviesti, joka sisältää tärkeimmät toimintaohjeet ja rungon ensimmäisen työviikon tapahtumille ja aikatauluille.

Ensimmäisen viikon aikana varataan aikaa esihenkilöön, tiimiin, omiin tehtäviin ja vastuualueisiin tutustumiseen sekä työpaikan käytäntöjen läpikäyntiin. Tavoitteet käydään selkeästi yhdessä läpi ja vähitellen harjoitellaan myös itse työtehtäviä.

Nuoret työtekijät ovat aiempia sukupolvia tiedostavampia ja kriittisempiä. Tutkimusten mukaan heille ei riitä vain työtehtävistä selviäminen, vaan he odottavat työltä myös merkityksellisyyden kokemusta.

Perehdytyksessä esihenkilön yksi tärkeimmistä tehtävistä onkin auttaa työntekijää hahmottamaan, miksi juuri hänen panostaan tarvitaan, miten se liittyy kokonaisuuteen ja yrityksen tavoitteisiin. Tämä luo pohjan työn merkityksen ymmärrykselle ja sitä kautta työhyvinvoinnille. Kesätyökokemukset rakentavat nuoren käsitystä työelämästä laajemminkin.

Esihenkilö voi omalla toiminnallaan myös vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja luoda me-henkeä. Turvallinen ja viihtyisä työympäristö, sekä hyvät työkaverit ja johtajat ovat nuorille tärkeimpiä tekijöitä myös tulevaisuuden alaa valittaessa. Arvot toteutuvat teoissa, eivät paperilla ja puheissa.

Kesätyö voi vahvistaa nuoren ammatillista itsetuntoa, joka kantaa läpi työuran

Kolmannes nuorista pelkää, että työelämä on liian raskasta.

Se, millaisen kuvan työelämästä luomme nuorillemme, on omissa käsissämme. Minkään työn ei tarvitse tuntua turhauttavalta puurtamiselta, sillä myös rutiinien merkitys voidaan kytkeä hyvällä viestinällä ja perehdytyksellä mielekkääksi osaksi yrityksen tavoitteisiin pyrkimistä ja työn merkityksen kokemusta. Hyvä perehdyttäjä ohjaa ja opettaa työntekijää priorisoimaan tehtäviä, ja luo pohjaa itsensä johtamisen taidolle.

Hyvä perehdyttäjä vahvistaa nuoren psykologisen turvallisuuden tunnetta ja rakentaa molemminpuolista luottamusta. Silloin myös vaikeista asioista ja mahdollisista huolista on helppo puhua rakentavassa hengessä. Avoimuus ja luottamus ovat työhyvinvoinnin kulmakiviä. Kun vielä muistamme antaa palautetta hyvin tehdystä työstä, autamme nuoriamme rakentamaan ammatillista itsetuntoa, joka kantaa läpi työuran. Se kilahtaa lopulta myös yrityksen omaan laariin!

Tilaa Businessliken uutiskirje:

Ota yhteyttä
Back To Top

Tilaa Businessliken uutiskirje

Piristämme päivääsi raikkailla työelämäteemoilla muutaman kerran vuodessa.

Kiitos uutiskirjetilauksesta!